Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

EUIPO

Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen..

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Definition av varumärke

Varumärken är tecken som används inom handeln för att identifiera produkter.

Ditt varumärke är den symbol som dina kunder använder sig av för att välja just din produkt. Det särskiljer dina produkter från konkurrenternas. Du kan skydda och vidareutveckla ditt varumärke om du registrerar det.

I vissa länder kan du även få skydd trots att varumärket inte är registrerat, förutsatt att det används. Du bör dock alltid registrera det så att du får bästa möjliga skydd.

Det enda villkoret för ett registrerat varumärke är att det måste vara klart definierat. Annars kan varken du eller dina konkurrenter vara säkra på exakt vad det är som ingår i det. 

Hos EUIPO kan du registrera följande:

Ordmärkesikon i form av bokstaven A

Ordmärke

Ett ordmärke består uteslutande av ord eller bokstäver, siffror, andra vanliga typografiska tecken eller en kombination av dessa, som kan skrivas

Visa exempel
Figurmärkesikon i form av en månghörning

Figurmärke

Figurmärken är varumärken där icke-standardiserade tecken, stiliserad text eller layout, grafiska element eller en färg används, däribland varumärken som endast består av figurelement

Visa exempel
Figurmärkesikon med bokstäver i form av en månghörning med bokstaven A inuti

Figurmärke som innehåller ordelement*

Detta är figurmärken som består av både orddelar och figurelement

Visa exempel
 
3D-märkesikon i form av en tredimensionell polyeder

Formmärke

Formmärken består av, eller inbegriper, en tredimensionell form. Det kan vara formen på en produkts behållare, förpackningar, själva produkten eller dess utseende.

Visa exempel
Varumärke som utgörs av färg i sig i form av en färgpalett

Formmärke som innehåller ordelement*

Detta är formmärken som innehåller ordelement.

Visa exempel
Ljudmärkesikon i form av en högtalare

Positionsmärke

Positionsmärken utmärks av det speciella sätt på vilket varumärket är placerat eller fäst på produkten.

Visa exempel
 
Ordmärkesikon i form av bokstaven A

Mönstermärke

Mönstermärken består uteslutande av ett antal element som upprepas regelbundet.

Visa exempel
Figurmärkesikon i form av en månghörning

Färgmärke (en viss färg)

Färgmärken med en viss färg är precis som det låter varumärken som endast består av en enda färg (utan konturer).

Visa exempel
Figurmärkesikon med bokstäver i form av en månghörning med bokstaven A inuti

Färgmärke (kombination av färger)

Detta är varumärken som uteslutande består av en kombination av färger (utan konturer)

Visa exempel
 
Ordmärkesikon i form av bokstaven A

Ljudmärke

Ljudmärken består uteslutande av ljud eller en kombination av ljud.

Visa exempel
Figurmärkesikon i form av en månghörning

Rörelsemärke

Rörelsemärken är varumärken som består av, eller inbegriper, en rörelse eller en ändring i hur varumärkets olika delar är placerade.

Visa exempel
Figurmärkesikon med bokstäver i form av en månghörning med bokstaven A inuti

Multimediemärke

Multimediemärken består av, eller inbegriper, en kombination av bilder och ljud.

Visa exempel
 
Ordmärkesikon i form av bokstaven A

Hologrammärke

Detta är ett nytt slags varumärke (sedan den 1 oktober 2017). Hologrammärken består av delar med holografiska egenskaper.

Visa exempel

 

*Obs! De varumärken som är markerade med en asterisk utgör inte egna kategorier enligt genomförandeförordningen om EU-varumärken. Vid e-ansökningar görs dock denna åtskillnad mellan dem av praktiska och tekniska skäl.

 

Lite teori om varumärken

Immateriella rättigheter

Tanken bakom immateriella rättigheter är enkel att förstå och har funnits med oss länge. Vart vi än går är vi omgivna av immateriella tillgångar.

Det som bara är tankar och idéer skyddas inte av immaterialrätten. Immateriella rättigheter definierar och skyddar uppfinningar och verk som människan kommit på eller skapat.

  • Varumärken talar om för konsumenterna var olika produkter kommer ifrån.
  • Formgivningar anger hur produkter ser ut.
  • Upphovsrätt gäller konstnärliga verk, som böcker, musik, målningar, skulpturer och filmer.
  • Patent skyddar tekniska uppfinningar inom alla tekniska områden.

Immateriella rättigheter är en belöning för idéskaparna och innebär att alla kan dra nytta av deras arbete.

 

Ladda ned kartan. Den kan vara till hjälp när du ska registrera dina rättigheter.


En bild som ser ut som en tunnelbanekarta med tidslinjer över de olika immaterialrättsliga förfarandena

 

 

Mer material om immateriella rättigheter

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.