Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

EUIPO

Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen..

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Goods and Services Builder

Goods and Services Builder är referensverktyget för att skapa listor med termer. I det här avsnittet beskrivs hur du skapar, redigerar och hanterar listor över varor och tjänster. Därmed vinner du tid när du ska göra en e‑ansökan nästa gång. Du får också vägledning så att du kan öka användningen av den harmoniserade databasen.

 

Ämnen

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.