Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Formgivningen och dess produkt(er)

Alla ansökningar måste ange vilken produkt eller vilka produkter formgivningen gäller.

När du lämnar in din ansökan blir du ombedd att ange namnet på den eller de produkter som den formgivning du vill registrera används för eller ingår i. Angivelsen av produkter bör vara formulerad på ett sätt som tydliggör deras karaktär, och så att produkten eller produkterna endast kan klassificeras i en klass enligt Locarnoklassificeringen.

Locarnoklassificeringen är en internationell klassificering för industriella formgivningar. EUIPO har i samarbete med immaterialrättsmyndigheter i EU utvecklat sökverktyget Eurolocarno, som automatiskt klassificerar din produkt i de rätta klasserna och underklasserna. Verktyget bygger på och har samma struktur som Locarnoklassificeringen och finns tillgängligt på alla de officiella EU-språken.

Internationell klassificering för industriella formgivningar

Eurolocarno 

Varför ska jag använda verktyget?

Det finns två skäl:

  • Om du väljer en term från dem som listas i Eurolocarnoverktyget garanterar vi att vi godtar den. Det snabbar dessutom på och förenklar registreringsförfarandet. Du kan göra detta direkt i vår e-ansökan.
  • Klassificeringen är endast avsedd för administrativa ändamål och gör att det går att söka i databasen med registrerade gemenskapsformgivningar. Varken angivelsen av produkter eller klassificeringen påverkar skyddsomfånget för en gemenskapsformgivning i sig. Med andra ord har den terminologi du väljer för att beskriva din produkt ingen betydelse för vilket skydd du får genom din registrerade gemenskapsformgivning.

Gemensam ansökan

Om du vill ansöka om registrering av flera formgivningar i samma ansökan och därmed dra nytta av mängdrabatten fyller produktklassificeringen en viktig funktion, eftersom alla formgivningar du vill skydda måste tillhöra samma Locarnoklass. Detta är vad som avses med att produkterna måste tillhöra samma klass.

Formgivningarna måste dock inte tillhöra samma underklass. En gemensam ansökan kan t.ex. godtas om den innehåller en formgivning med "Motorfordon" som angivelse av produkten och en formgivning med "Fordonsinteriörer" som angivelse för produkten. I detta fall omfattas båda termerna av klass 12 i Locarnoklassificeringen men underklasserna 08 respektive 16.


Ornament

Det finns ett undantag från kravet på samma klasstillhörighet i en gemensam ansökan: ornament.

Ornament är ett dekorativt element som kan appliceras på en produkt utan att dess kontur påverkas. Ornament klassificeras i klass 32-00 i Locarnoklassificeringen. De kan kombineras med en annan klass i en gemensam ansökan.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.