Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

 

Sök tillgänglighet

Om någon redan har registrerat ditt märke är det inte tillgängligt. Du kan spara tid och pengar genom att söka efter märken som skulle kunna vara hinder för ditt innan du ansöker. I EU finns det över elva miljoner registrerade varumärken.

Det kostar inget att söka, och den information du hittar kan vara mycket viktig för din ansökan. Om någon redan är innehavare av ett liknande varumärke kan denne välja att invända mot din ansökan.

EU-varumärken

Du kan söka efter registrerade varumärken i två olika databaser:

Gå till eSearch plus, en EUIPO-databas

eSearch plus ger åtkomst till EUIPO:s databas med EU-varumärken och registrerade gemenskapsformgivningar. Med hjälp av den kan du ta reda på om någon har registrerat ett liknande varumärke hos oss. I eSearch plus kan du också söka efter eller kontrollera bilder, hitta ett ombud eller söka i EU-varumärkestidningen.

Gå till Designview, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas.

Databasen TMview innehåller uppgifter om varumärkesansökningar och registrerade varumärken från alla nationella immaterialrättsmyndigheter i EU, från Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och från ett antal internationella partnerkontor utanför EU. Ett varumärke som är föremål för en ansökan eller har registrerats på nationell nivå före ditt kan utgöra ett hinder för din ansökan.

Sökmetoder

När du går igenom sökresultaten bör du ta hänsyn till följande tre huvudfaktorer: tidsram, tecken och varor och tjänster. Detta utesluter inte alla risker, men det minimerar dem.

Prioritet

Varumärken skyddas enligt principen ”först till kvarn”.

Varumärkesskyddet börjar gälla från och med giltigt ansökningsdatum.

När det fastställs vem som har ansökt först är det dock inte bara ansökningsdatumet för den eventuella konkurrentens varumärke som ska beaktas, utan även ett eventuellt prioritetsdatum.

Vad menas med prioritet?

Tidigare varumärkesansökningar kan ha prioritet under sex månader från dagen för EU-varumärkesansökan, och omvänt. Det kan gälla varumärkesansökningar på nationell nivå (eller Beneluxnivå), varumärkesansökningar som lämnats in i en stat som är part i Pariskonventionen eller Trips-avtalet eller i en stat för vilken kommissionen har bekräftat ömsesidighet, eller EU-varumärkesansökningar.

Om du vill åberopa prioritet måste du lämna in ansökan om EU-varumärke inom sex månader efter det att du ansökt om varumärket i en nationell jurisdiktion. Om ditt nationella märke beviljas prioritet kommer din ansökan om EU-varumärke att betraktas som om den hade lämnats in samma dag som den tidigare ansökan, dvs. den kommer att prioriteras framför de andra ansökningar som lämnades in under samma sexmånadersperiod.

När du fyller i ansökningsformuläret för varumärken blir du ombedd att fylla i den del som gäller prioritet. Ansökningsdatum för den första ansökan blir riktmärket för att fastställa vem som ansökt först.

 

Följande exempel visar hur prioritet fungerar. I det här exemplet har EU-varumärke B prioritet framför EU-varumärke A trots att ansökan för EU-varumärke A inkom före ansökan för EU-varumärke B i EU:

 • 1.7.2014
  Prioritetsdatum, dvs. datum för första ansökan i USA

 • 1.10.2014
  Datum för ansökan vid EUIPO

 • 1.11.2014
  Datum för ansökan vid EUIPO

 

 

Likhet

När du jämför ditt varumärke med äldre varumärken ska du föreställa dig att du är en typisk konsument. Ställ dig följande fråga: ”Är det sannolikt att en konsument tror att mitt varumärke redan tillhör någon annan?” Om svaret är ”ja” kan det hända att du står inför ett problem.

Begränsa därför inte din sökning till identiska varumärken. Även kännetecken som liknar ditt kan utgöra hinder. I eSearch plus kan du söka på varumärkets namn, typ, ansökningsdatum och många andra kriterier samt använda bilder för att hitta varumärken som liknar ditt.

 

Analogi

I de flesta fall måste det finnas en koppling mellan de varor och tjänster du erbjuder och de varor och tjänster som omfattas av ansökan om det märke som eventuellt utgör ett hinder för ditt märke. De varor och tjänster du tillhandahåller måste alltså inte vara identiska med den andra partens. De kan utgöra ett hinder även om de bara liknar dem.

Vad ska du göra med sökresultaten?

Om du kommer fram till att det redan finns en registrering av eller ansökan om ditt varumärke eller ett som liknar det, har du flera möjligheter:

 • Förhandla: Kontakta innehavaren av det äldre varumärket och försök att nå en överenskommelse (det finns många identiska eller liknande varumärken på marknaden).
 • Riskera registreringen: Gå vidare med din ansökan och ta risken att det kommer en invändning (beslutet att invända mot en EU-varumärkesansökan beror på många faktorer; du kan ansöka även om det finns en äldre registrering).
 • Ansöka om ogiltighetsförklaring: Ansök om ogiltighetsförklaring av det första varumärket.
 • Dra dig ur: Undvik att gå vidare på grund av att invändningsrisken är alltför stor.
 

Du kan söka professionell rådgivning hos en varumärkesjurist. Vi offentliggör en förteckning över professionella rådgivare.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.