Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

EDB-registrering

 

För att ansöka om ett konto i EDB måste du ha en giltig immateriell rättighet registrerad i Europeiska unionen (EU). Den immateriella rättighet du väljer för din kontobegäran används bara under registreringen för att autentisera att den som begär kontot är innehavare av en immateriell rättighet och för att skicka ett brev till dennes registrerade företagsadress.
 
Om du redan har ett giltigt varumärke eller en giltig formgivning (på nationell nivå, EU-nivå eller internationell nivå) inom EU kan du begära ett konto genom vårt onlinesystem på plattformen för databasen för brottsbekämpning (Enforcement Database, EDB).
 
Kontakta oss på följande e-postadress om du inte har ett varumärke eller en formgivning: observatory.edb@euipo.europa.eu


Av säkerhetsskäl kommer ett fysiskt brev att skickas med kurirpost till innehavaren av den immateriella rättigheten, till den adress som har uppgivits i registret (en referens kan anges). Detta brev innehåller en kod som måste skickas tillbaka via e-post till observatory.edb@euipo.europa.eu. Därefter kommer vi att skicka en länk till ett användarkonto där du kan skapa ett lösenord. I ett andra brev kommer du sedan att få en PinSafe-kod för säker autentisering. När du har loggat in kommer du att behöva PinSafe-koden för att lägga till produktinformation.


Det kostar inget att registrera sig i eller att använda EDB.
 
I enlighet med förordning (EU) nr 386/2012 skapar och vidareutvecklar EUIPO, genom det europeiska observatoriet, tekniska verktyg för att förhindra och hantera intrång i immateriella rättigheter och för att skilja äkta produkter från förfalskade.
Verkställighetsdatabasen (EDB) är uppbyggd i två skikt. Den känsligaste information skyddas med PinSafe. När du har loggat in kommer du att behöva PinSafe-koden för att lägga till produktinformation eller för att få tillgång till information avseende ansökan om åtgärd (AFA). Klicka på Låsa upp åtgärden i Produktportföljen.
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Du kan alltid använda samma PinSafe-kod. Du måste inte begära en ny kod varje gång du ska använda verktyget.
 
PinSafe-koden består av fyra siffror. Skriv in de bokstäver i den nedre raden som motsvarar siffrorna i den övre raden i din PinSafe-kod. Exempel:

 


Om PinSafe-koden är 1386 skriver du in koden THDB.
 
Position 1 -> T
Position 3 -> H
Position 8 -> D
Position 6 -> B
 
Obs! Bokstäverna måste skrivas som VERSALER.


Om du har öppnat verktyget men inte fått PinSafe-koden kan du begära en ny pinkod under bilden med siffror och bokstäver, genom att klicka på Begär ny PIN-kod.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.