Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

EUIPO verkar inom en rad olika nätverk och arbetar med alla aspekter av den immaterialrättsliga livscykeln. I myndighetens sociala och relationsmässiga kapital ingår kunskapsutbyte, europeiskt och internationellt samarbete, arbetet vid Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter samt utåtriktad verksamhet mot användarorganisationer och företag. Här hittar du dokument som rör EUIPO:s relationer och samarbete med andra immaterialrättsmyndigheter i Europa och övriga världen, intressenter och användare i allmänhet samt internationella organisationer och andra organ och byråer inom EU.

Flerårig plan för
observatoriet

Offentliggjordes den 23 januari 2014

Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter (observatoriet) överfördes till EUIPO 2012. I observatoriets fleråriga plan (2014–2018) anges dess strategiska mål för fyra år samt de viktigaste projekten och verksamheterna.


pdf

EUIPO:s
utbildningsportal

 

EUIPO:s akademi tillhandahåller kurser, webbseminarier och webbhandledningar om immaterialrättsliga frågor. Kurserna omfattar allt från grundläggande information om immaterialrätt till avancerade moduler om särskilda juridiska frågor och ämnen som rör regelefterlevnad.
 


Fler uppgifter >>

Effektstudie avseende EUIPO/Alicante

 

En serie rapporter som handelskammaren i Alicante har utarbetat om EUIPO:s ekonomiska och sociala effekt på Alicante-området och regionen Valencia.


pdf

Pan-European Seal
Professional Traineeship Programme

 

Det ettåriga yrkespraktikprogrammet Pan-European Seal Professional Traineeship Programme erbjuder betald praktik för akademiker och organiseras av EUIPO, Europeiska patentverket och deras universitetspartner.


Fler uppgifter >>

 

Titel DIN Skapat Första vyn
Can’t find what you are looking for? Request here
Sidan senast uppdaterad 18-02-2021
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information