Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Exempel på varumärken

Ordmärke

 

 

Figurmärke

EUIPO godtar följande filformat: JPEG

 

Figurmärke som innehåller orddelar*

EUIPO godtar följande filformat: JPEG

 

Formmärke

EUIPO godtar följande filformat: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Formmärke som innehåller orddelar*

EUIPO godtar följande filformat: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Positionsmärke

EUIPO godtar följande filformat: JPEG

 

Mönstermärke

EUIPO godtar följande filformat: JPEG

 

Färgmärke (en viss färg)

EUIPO godtar följande filformat: JPEG

 

Färgmärke (kombination av färger)

EUIPO godtar följande filformat: JPEG

 

Ljudmärke

Till följd av att kravet på grafisk återgivning avskaffas med verkan från den 1 oktober 2017 kan EU-varumärkesansökningar som avser ljudmärken därefter endast utgöras av ljudfiler som återger ljudet, alternativt en exakt beskrivning av ljudet i notskrift.

EUIPO godtar följande filformat: JPEG, MP3 (högst 2 Mb)

 

Rörelsemärke

EUIPO godtar följande filformat: MP4 (video), JPEG (för serier av sekventiella stillbilder).

 

Multimediemärke

Det här är en ny varumärkeskategori (från den 1 oktober 2017).

EUIPO godtar följande filformat: MP4 (högst 20 Mb)

 

Hologrammärke

EUIPO godtar följande filformat: JPEG, MP4 (högst 20 Mb)

 

*Observera: De varumärkestyper som markerats med en asterisk utgör inte egna kategorier enligt genomförandeförordningen om EU-varumärken. Av praktiska och tekniska skäl görs dock denna åtskillnad i systemet för e‑ansökan.


 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.