Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu


 

Praxis för varumärken

Tidigare utgåvor av Riktlinjerna finns i arkivet.

 

Avsnitt Senaste ändringar Datum för ikraftträdande

Inledning

  01.10.2017

Redaktionell not och allmän inledning

  01.10.2017
Del A: Allmänna regler    

Avsnitt 1: Kommunikationsmetoder och tidsfrister

  01.10.2017

Avsnitt 2: Allmänna principer som ska följas i förfaranden

  01.10.2017

Avsnitt 3: Betalning av avgifter och kostnader

  01.10.2017

Avsnitt 4: Handläggningsspråk

  01.10.2017

Avsnitt 5: Auktoriserade ombud

  01.10.2017

Avsnitt 6: Upphävande av beslut, annullering av poster i registret och korrigering av fel

  01.10.2017

Avsnitt 7: Omprövning

  01.10.2017

Avsnitt 8: Återställande av försutten tid

  01.10.2017

Avsnitt 9: Utvidgning

  01.10.2017
Del B: Prövning    

Avsnitt 1: Förfaranden

  01.10.2017

Avsnitt 2: Formaliteter

  01.10.2017

Avsnitt 3: Klassificering

01.01.2019 01.10.2017

Avsnitt 4: Absoluta registreringshinder

   

Kapitel 1: Allmänna principer

  01.10.2017

Kapitel 2: Definition av EU-varumärke (artikel 7.1 a i EU-varumärkesförordningen)

  01.10.2017

Kapitel 3: Varumärken som saknar särskiljningsförmåga (artikel 7.1 b i EU-varumärkesförordningen)

  01.10.2017

Kapitel 4: Beskrivande varumärken (artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen)

  01.10.2017

Kapitel 5: Tecken eller upplysningar som blivit sedvanliga beteckningar (artikel 7.1 d i EU-varumärkesförordningen)

  01.10.2017

Kapitel 6: Former eller andra egenskaper med en väsentligen teknisk funktion, ett betydande värde eller som följer varans art (artikel 7.1 e i EU-varumärkesförordningen)

  01.10.2017

Kapitel 7: Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot allmän moral (artikel 7.1 f i EU-varumärkesförordningen)

  01.10.2017

Kapitel 8: Vilseledande varumärken (artikel 7.1 g i EU-varumärkesförordningen)

  01.10.2017

Kapitel 9: Varumärken i konflikt med flaggor och andra symboler (artiklarna 7.1 h och i i EU-varumärkesförordningen)

  01.10.2017

Kapitel 10: Varumärken i konflikt med ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (artikel 7.1 j i EU-varumärkesförordningen)

  01.10.2017

Kapitel 11: Varumärken i konflikt med traditionella villkor för viner (artikel 7.1 k i EU-varumärkesförordningen)

  01.10.2017

Kapitel 12: Varumärken i konflikt med garanterade traditionella specialiteter (artikel 7.1 l i EU-varumärkesförordningen)

  01.10.2017

Kapitel 13: Varumärken i konflikt med äldre växtsortsbenämningar (artikel 7.1 m i EU-varumärkesförordningen)

  01.10.2017

Kapitel 14: Förvärvad särskiljningsförmåga genom användning (artikel 7.3 i EU-varumärkesförordningen)

  01.10.2017

Kapitel 15: EU-kollektivmärken

  01.10.2017

Kapitel 16: EU-kontrollmärken

  01.10.2017
Del C: Invändning    

Avsnitt 0: Inledning

  01.10.2017

Avsnitt 1: Förfarandefrågor

  01.10.2017

Avsnitt 2: Dubbel identitet och förväxlingsrisk

   

Kapitel 1: Allmänna principer

  01.10.2017

Kapitel 2: Jämförelse av varor och tjänster

01.01.2019 01.10.2017

Kapitel 3: Omsättningskrets och grad av uppmärksamhet

  01.10.2017

Kapitel 4: Jämförelse av tecken

  01.10.2017

Kapitel 5: Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga

  01.10.2017

Kapitel 6: Andra faktorer

  01.10.2017

Kapitel 7: Helhetsbedömning

  01.10.2017

Avsnitt 3: Otillåten registrering utförd av varumärkesinnehavarens ombud (artikel 8.3 i EU-varumärkesförordningen)

  01.10.2017

Avsnitt 4: Rättigheter enligt artikel 8.4 och 8.6 i EU-varumärkesförordningen

  01.10.2017

Avsnitt 5: Kända varumärken (artikel 8.5 i EU-varumärkesförordningen)

  01.10.2017

Avsnitt 6: Bevis på användning

  01.10.2017
Del D: Annullering    

Avsnitt 1: Förfaranden för annullering

  01.10.2017

Avsnitt 2: Materiella bestämmelser

  01.10.2017
Del E: Registeroperationer    

Avsnitt 1: Ändringar av en registrering

  01.10.2017

Avsnitt 2: Omvandling

  01.10.2017

Avsnitt 3: EU-varumärken och registrerade gemenskapsformgivningar som förmögenhetsobjekt

   

Kapitel 1: Överlåtelse

  01.10.2017

Kapitel 2: Licenser, sakrätt, exekutiva åtgärder, insolvensförfaranden eller liknande förfaranden

  01.10.2017

Avsnitt 4: Förnyelse

  01.10.2017

Avsnitt 5: Granskning av akter

  01.10.2017

Avsnitt 6: Andra poster i registret

   

Kapitel 1: Genkäromål

  01.10.2017
Del M: Internationella märken   01.10.2017
Sidan senast uppdaterad 15-02-2019
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information