Villkor för att använda den elektroniska funktionen ”Alternativ för korrespondens”

Enligt punkt 2 c i bilaga 2 till verkställande direktörens beslut om elektroniska meddelanden, EX-19-1 av den 18 januari 2019.

c) Ansökningar, meddelanden eller andra dokument som skickas till myndigheten

Med hjälp av användarområdet (”User Area”) kan du skicka ansökningar, meddelanden och dokument elektroniskt. När en ansökan, ett meddelande eller annat dokument har lämnats in elektroniskt, ska som regel efterföljande ansökningar, meddelanden eller andra dokument som rör samma ärende skickas på samma sätt.

I ditt ”User Area” finns också knappen ”Alternativ för korrespondens”. Den kan bara användas när något av följande två villkor är uppfyllt.

  1. Det finns ingen särskild elektronisk funktion i ”User Area”.
  2. Det finns en särskild elektronisk funktion i ”User Area”, men ett tekniskt fel gör att denna elektroniska funktion för tillfället inte kan användas. När denna särskilda elektroniska funktion antingen är den elektroniska inlämningen av en ansökan om ett EU-varumärke eller den elektroniska förnyelsen av ett registrerat EU-varumärke måste villkoren i artikel 4.6 i den verkställande direktörens beslut EX-19-1 uppfyllas, dvs. den som ansöker om registreringen eller förnyelsen måste lämna in samma begäran (samma innehåll) en gång till via den särskilda elektroniska funktionen i ”User Area” inom tre arbetsdagar efter den första inlämningen. För närmare information, se artikel 4.6 i verkställande direktörens beslut EX-19-1.

Ett elektroniskt kvitto på att ansökan, meddelandet eller dokumentet har skickats via den elektroniska funktionen ”Alternativ för korrespondens” kommer att lämnas i form av en ”skickad bekräftelse” under ”skickat” i ”User Area”.

Sidan senast uppdaterad 05-03-2021