Begär administrativa handlingar

EUIPO:s offentliga register över administrativa handlingar

Tillgången till handlingar rörande EU-varumärken och gemenskapsformgivningar har fastställts i de bestämmelser som nämns nedan:

För att få tillgång till handlingar som inte kan nås direkt via registret krävs det att du fyller i och lämnar in formuläret för begäran. En begäran kan också lämnas in per brev, fax eller e-post på något av Europeiska unionens språk.

Observera att referenser som anges i registret inte är rättsligt bindande. Endast rättsakter som offentliggjorts i den officiella tidningen (nås via Eur-Lex) är bindande.

Sidan senast uppdaterad 26-01-2021