Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

Ombud

Sökande som inte har sitt säte i EU eller där bedriver verklig och faktisk kommersiell verksamhet måste företrädas av ett yrkesmässigt ombud. På EUIPO:s webbplats hittar du en förteckning över ombud.

Sökande som har sitt säte i EU eller där bedriver verklig och faktisk kommersiell verksamhet kan välja att antingen föra sin egen talan eller utse ett ombud.

Om ombudet redan lämnat in en ansökan till oss har han eller hon fått ett id-nummer. Om du känner till detta id-nummer bör du vara beredd att uppge det när vi ber om det. På så sätt sparar du tid genom att slippa ange de fullständiga uppgifterna om ombudet. Ett nytt ombud kan antingen vara en utövande jurist eller ett personalombud.

 
  • Utövande jurist

    Om ombudet är en utövande jurist måste han eller hon bedriva verksamhet inom unionen, ha rätt att verka i någon av dess medlemsstater och ha rätt att agera ombud i frågor som rör varumärken eller formgivningar. Om den utövande juristen tillhör en sammanslutning av ombud ska sammanslutningens id-nummer användas.

    Obs! Utövande jurister i Polen får enligt landets lagstiftning inte vara ombud i fall som rör e-ansökan om EUTM.

  • Personalombud

    Om personalombudet är anställt hos den sökande räcker det med att ange dess för- och efternamn. Om personalombudet är anställt på ett företag (som bedriver verklig och faktisk verksamhet inom EU) som har ekonomisk anknytning till den sökande, ska det aktuella företagets namn anges och information lämnas om vad det är för typ av ekonomisk anknytning.

Sidan senast uppdaterad 14-01-2019
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information