Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

Strategi

Om du har kommit så här långt vet du att det inte fungerar riktigt likadant med registrering av en gemenskapsformgivning som med registrering av en bil. En registrerad gemenskapsformgivning skyddar ditt kreativa arbete och stärker din närvaro på marknaden. Men din formgivning har inte ett fast värde – du måste förverkliga dess potential. Ju mer du satsar, desto mer får du ut.

Den strategi du väljer för din formgivning blir unik. Den återspeglar företagets bredare intressen och dess IP-portfölj.

 

Offentliggöra din formgivning

Om du har bestämt dig för att senarelägga offentliggörandet av din formgivning för att du vill hålla den hemlig för dina konkurrenter, så glöm inte att du måste offentliggöra den någon gång om du vill dra full nytta av registreringen. Om du inte offentliggör din formgivning blir det som om den aldrig har existerat.

Senast tre månader innan 30-månadersperioden löper ut (dvs. sista dagen i den 27:e månaden efter ansökningsdatum eller prioritetsdatum, efter vilket som är tillämpligt) måste du begära att Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska offentliggöra din formgivning. Du kan givetvis också göra detta när som helst innan 27-månadersperioden löper ut. När du begär offentliggörande ska du också ange om du vill att EUIPO ska offentliggöra din formgivning så snart som möjligt eller först när senareläggningsperioden löper ut. Om du inte har betalat avgiften för offentliggörande i samband med ansökan, se till att du gör det när du begär offentliggörande.

EUIPO skickar inte ut några påminnelser när 27-månadersperioden löper ut. Du ansvarar själv för att hålla denna tidsfrist.

Utöka skyddet

Din IP-strategi kommer att utvecklas med tiden och med företagets behov av att expandera. Kanske vill du ansöka om skydd för din formgivning utanför Europeiska unionen.

Om du redan har en registrerad gemenskapsformgivning kan du åberopa prioritet. Du kan använda din ansökan om registrerad gemenskapsformgivning som grund för en annan formgivningsansökan utanför EU. I så fall ska du ansöka om skydd i en annan jurisdiktion inom sex månader från det att du ansökt om att registrera gemenskapsformgivningen. Om din begäran om prioritet godtas får din ansökan prioritet framför andra ansökningar som lämnas in under denna sexmånadersperiod.

För att din begäran om prioritet ska godtas måste din ansökan om registrerad gemenskapsformgivning vara den första för denna formgivning.

För att åberopa prioritet måste du i vissa länder bevisa att du har registrerat en formgivning hos EUIPO. Vissa jurisdiktioner godtar en hänvisning till vår databas. Andra kanske begär ett mer officiellt dokument som du kan få via ansökan om granskning av akter. Vissa länder kräver att bestyrkta kopior autentiseras eller legaliseras innan de godtar dem som grund för en begäran om prioritet.

Vissa länder kräver att bestyrkta kopior autentiseras eller legaliseras innan de godtar dem som grund för en begäran om prioritet inför sitt nationella kontor eller som grund för något annat anspråk inför deras myndigheter.

Sidan senast uppdaterad 27-06-2016
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information