Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

EUIPO

Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen..

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Andra ansökningar

Europeiska unionens immatrialrättsmyndighet (EUIPO) tillhandahåller olika onlineformulär som du kan använda för att begära att få granska akter som rör ansökan om eller registrering av ett EU-varumärke eller en registrerad gemenskapsformgivning, för att begära förnyelse av ett EU-varumärke eller en registrerad gemenskapsformgivning eller för att göra ändringar i registret (anteckningar). Du kan också ta bort eller utse ett ombud eller begära en omvandling av ett EU-varumärke eller en internationell registrering på nätet. Du måste dock vara inloggad för att kunna använda dessa funktioner.

De här åtgärderna är belagda med en avgift.

 

Ämnen

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.