Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

SMF-fonden, som ingår i Ideas Powered for Business, är ett bidragssystem på 20 miljoner euro som skapats för att hjälpa europeiska små och medelstora företag (SMF) att dra nytta av immateriella rättigheter.

Denna fond, som stöds av Europeiska kommissionen och EUIPO, riktar sig till företag som vill utveckla sina immaterialrättsstrategier och skydda sina immateriella rättigheter på nationell eller regional nivå eller EU-nivå.

Den omfattar förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP scan) och/eller varumärkes- och formgivningsansökningar och kan hjälpa dig att stärka ditt företag.

Varje SMF kan få bidrag på upp till 1 500 euro.

75 procent avdrag på förhandsbedömningstjänster för immateriella rättigheter
(IP scan) *

Tjänst 1

Professionella immaterialrättsrevisorer hjälper dig att värdera dina immateriella tillgångar. Detta kan underlätta för dig att komma fram till hur du ska utforma din immaterialrättsliga affärsstrategi nu och i framtiden.

50 procent avdrag på grundavgifter
för ansökan om varumärken och formgivningar

Tjänst 2

När du har bestämt vilka immateriella rättigheter du vill skydda på nationell och regional nivå samt EU-nivå kan du få 50 procent avdrag på grundavgifter för ansökan.

 

* Förhandsbedömning av immateriella rättigheter inom ramen för detta system finns endast tillgänglig via deltagande nationella eller regionala immaterialrättsmyndigheter i EU. Innan du ansöker bör du titta i listan för att kontrollera att immaterialrättsmyndigheten i din medlemsstat erbjuder denna tjänst.

Kan jag få bidrag?

SMF-fonden riktar sig direkt till små och medelstora företag i de 27 EU-medlemsstaterna. Fondens verksamhet är uppdelad i fem faser (ansökningsfönster) under 2021. Om ditt företag stämmer in på den officiella EU-definitionen av SMF kan du ansöka om stöd för ovan beskrivna tjänster.

Ansökningsfönstren kommer att följa nedanstående tidsplan:

FÖNSTER 1
11 januari 2021
– 31 januari 2021

FÖNSTER 2
1 mars 2021
– 31 mars 2021

FÖNSTER 3
1 maj 2021
– 31 maj 2021

FÖNSTER 4
1 juli 2021
– 31 juli 2021

FÖNSTER 5
1 september 2021
– 30 september 2021

Ansökningar som inte görs inom någon av de fem angivna perioderna kommer inte att beaktas. Endast en ansökan kan lämnas in för tjänst 1 eller tjänst 2 eller en kombination av båda, och högsta möjliga bidrag är 1 500 euro per sökande. Om du efterfrågar den ena tjänsten i ett fönster kan du ansöka om den andra tjänsten i ett senare fönster. Bidrag kommer att tilldelas enligt principen ”först till kvarn”.

Checklista för sökande

Innan du ansöker, försäkra dig om att du kan svara ja på samtliga nedanstående frågor:

Ja Nej

Är ditt företag ett etablerat litet eller medelstort företag baserat i EU?
 
Har du läst inbjudan att lämna förslag innan du fyllt i ansökningsformuläret?
 
Känner du till ditt företags bankuppgifter och har ett bankintyg (exempel) med följande uppgifter: företagets namn som kontoinnehavare; IBAN-nummer (exempel) och BIC-/SWIFT-kod?
 
Har du ett momsintyg för ditt företag?
 
Vet du vilken tjänst/vilka tjänster du planerar att ansöka om (tjänst 1/tjänst 2 eller båda) enligt beskrivningen i inbjudan att lämna förslag?
 
Vet du vilka immateriella rättigheter (varumärken och/eller formgivningar) som du planerar att ansöka om (tjänst 2)
 
Är du fullt medveten om att du inte kan ansöka om dessa tjänster om du redan har fått nationella bidrag eller EU-bidrag för samma tjänster eller delar av dem?
 

Om du kan svara ja på alla dessa frågor, gå till ansökningsformuläret (inom ansökningsfönstren):

Vad kan jag få tillgång till?

Två typer av tjänster finns tillgängliga inom ramen för detta system. De omfattar delvis ersättning av kostnaderna för förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP scan, tjänst 1) och varumärkes- och formgivningsansökningar på nationell och regional (Benelux) nivå samt på EU-nivå (tjänst 2).

Varje SMF kan få upp till 1 500 euro i ersättning.

75 procent avdrag på förhandsbedömningstjänster för immateriella rättigheter (IP scan)

Tjänst 1

Förhandsbedömning av immateriella rättigheter är nyckeln till att utforma din immaterialrättsstrategi som företag. Immaterialrättsrevisorer kommer att titta på din affärsmodell, dina produkter och/eller tjänster och tillväxtplaner för att utforma en strategi åt dig. Denna tjänst kan hjälpa dig att bestämma vilka immateriella rättigheter du ska ansöka om, hur du ska utveckla din immaterialrättsliga portfölj om du redan har registrerat rättigheter och hur du ska planera din strategi för framtiden.

Förhandsbedömning av immateriella rättigheter inom ramen för detta system finns endast tillgänglig via deltagande nationella eller regionala immaterialrättsmyndigheter i EU. Innan du ansöker bör du titta i listan för att kontrollera att immaterialrättsmyndigheten i din medlemsstat erbjuder denna tjänst. Efter att ha fått förhandsbedömningstjänsten utförd kanske du också vill registrera dina immateriella rättigheter.

50 procent avdrag på grundavgifter för varumärkes- och formgivningsansökningar

Tjänst 2

Om du överväger att registrera ett varumärke eller en formgivning på EU-nivå, regional nivå (Benelux) eller nationell nivå kan detta system vara något för dig.

Du kan ansöka om att få ersättning med 50 procent för grundavgifter för varumärkes- och/eller formgivningsansökan. Vilken geografisk skyddsnivå du väljer beror naturligtvis på din affärsstrategi och dina tillväxtplaner. Men om du inte är säker på vad du ska ansöka om och var du ska ansöka kan en förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP scan, tjänst 1) hjälpa till att hitta rätt väg framåt. Du kan också kontakta din nationella eller regionala immaterialrättsmyndighet för information.

Hur gör jag en ansökan?

Du kan endast ansöka om bidrag från SMF-fonden under de fem angivna fönstren år 2021. EUIPO kommer inte att ta hänsyn till ansökningar som inkommer utanför dessa tidsramar. Själva ansökningsprocessen består bara av tre enkla steg:

1

Först av allt bör du noga läsa igenom inbjudan att lämna förslag på vår sida om bidrag. Lämna sedan in webbansökningsformuläret tillsammans med nödvändiga dokument för att styrka din status som SMF och för att vi ska kunna avgöra om du är behörig att ansöka. Titta i vår checklista innan du ansöker. Du kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Om ansökan beviljas får du ett bidragsbeslut som undertecknats av myndigheten. Var rädd om det – du kommer att behöva det senare! Sökande som inte fått bidrag kommer att informeras om skälen till avslaget.

2

Sedan ska du ansöka om och betala för ditt varumärke och/eller din formgivning och/eller din förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP scan) inom 30 dagar från att du fått bidragsbeslutet. Varumärkes- och formgivningsansökningar kan lämnas in till någon av de nationella immaterialrättsmyndigheterna i EU (nationell nivå), Benelux byrå för immateriell äganderätt (som omfattar Belgien, Nederländerna och Luxemburg; regional nivå) eller till oss på EUIPO (som omfattar alla EU-medlemsstater). Detta kan göras snabbt och enkelt på nätet. Förhandsbedömningstjänster för immateriella rättigheter tillhandahålls av de nationella myndigheter som erbjuder denna tjänst (se listan nedan).

3

När du har betalat för tjänsterna kan du slutligen ansöka om ersättning med hjälp av den länk som finns i bidragsbeslutet (punkt 1). När du har lämnat in begäran om betalning kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftelse på att den har mottagits. Om de inlämnade uppgifterna och dokumenten godkänns kommer betalningen att ske inom en månad och mottagarna kommer att meddelas om detta per e-post.

Små och medelstora företag utgör 99 procent av alla företag inom EU. Bara 9 procent av de små och medelstora företagen har dock registrerat immateriella rättigheter. SMF-fonden, en gemensam åtgärd som vidtagits av Europeiska kommissionen och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), har inrättats för att stödja små och medelstora företag så att de kan säkra sina immateriella rättigheter. Fonden kompletterar ett brett spektrum av verksamheter som EUIPO har utvecklat inom ramen för varumärket Ideas Powered for Business, som syftar till att stödja små och medelstora företag.

Sidan senast uppdaterad 22-01-2021
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information