Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

SMF-fonden

Stärk ditt företag med hjälp av SMF-fonden

Snö
 
×

 

SMF-fonden är ett bidragssystem inom ramen för initiativet Ideas Powered for Business. Fonden innehåller 20 miljoner euro och är avsedd att hjälpa små och medelstora företag (SMF) att få ut mesta möjliga av sina immateriella rättigheter samt utveckla immaterialrättsstrategier på nationell nivå, regionalt eller på EU-nivå. Initiativet kommer från Europeiska kommissionen och genomförs av EUIPO.

 

Anmäl dig för att få uppdateringar och mer information

Namn
E-post
Språk
 

Tack!

Fördelar


Varje litet eller medelstort företag kan få en återbetalning på högst 1 500 euro.

;

Återbetalning av 75 procent av kostnaderna för förhandsbedömningar av immateriella rättigheter (IP Scan)

Tjänst 1

Immaterialrättsexperter hjälper dig att värdera dina immateriella tillgångar. Denna information kan vara avgörande för att du ska veta hur du ska utforma din immaterialrättsliga affärsstrategi nu och i framtiden.

LÄS MER

Återbetalning av 50 procent av grundavgiften för ansökningar om varumärken och formgivningar

Tjänst 2

Bestäm vilka immateriella rättigheter du vill skydda på nationell, regional och europeisk nivå och få 50 procents rabatt på grundavgifterna när du ansöker.

LÄS MER

Inom ramen för detta system tillhandahålls eller samordnas förhandsbedömningar av immateriella rättigheter av de deltagande nationella och regionala immaterialrättsmyndigheterna. Detta utgör inte en juridisk tjänst. Innan du ansöker bör du gå igenom denna lista för att kontrollera att tjänsten erbjuds inom ramen för SMF-fonden i din medlemsstat. Det kan hända att liknande tjänster tillhandahålls av andra nationella och regionala immaterialrättsmyndigheter som inte deltar i initiativet från SMF-fonden.

Förhandsbedömningar av immateriella rättigheter är A och O för att små eller medelstora företag ska kunna utforma effektiva immaterialrättsstrategier. Immaterialrättsexperterna undersöker de små och medelstora företagens affärsmodell, produkter eller tjänster samt tillväxtplaner och hjälper dem att utarbeta en lämplig strategi för immateriella rättigheter.

  • Förhandsbedömning av immateriella rättigheter omfattar alla typer av immateriella rättigheter (patent, varumärken, formgivningar, nyttighetsmodeller, växtsorter, geografiska beteckningar) och även immateriella tillgångar som är oregistrerade eller inte kan registreras (t.ex. affärshemligheter) samt företagsnamn, domännamn osv.
  • Efter att ha fått ett positivt bidragsbeslut har det lilla eller medelstora företaget 30 dagar på sig att ansöka om och betala för förhandsbedömningen av immateriella rättigheter via sin nationella immaterialrättsmyndighet (under förutsättning att tjänsten finns tillgänglig i medlemsstaten i fråga).
  • När företaget betalat för tjänsten kan det begära återbetalning via länken i bidragsbeslutet.
  • Förhandsbedömningen av immateriella rättigheter utförs av en immaterialrättsexpert (utsedd av den nationella myndigheten) som kommer att anordna intervjuer för att inhämta relevant information om företaget ur ett affärs- och immaterialrättsligt perspektiv.
  • Efter bedömningen upprättar experten en rapport om företagets immaterialrättsliga situation och ger rekommendationer om hur de identifierade rättigheterna bör hanteras och skyddas.
  • Att utföra förhandsbedömningen kan ta allt från några veckor till flera månader beroende på hur företaget ser ut.

Du kan ansöka om få tillbaka 50 procent av grundavgiften för varumärkes- och/eller formgivningsansökningar. Vilken skyddsnivå du väljer (nationell nivå, regional nivå eller EU-nivå) beror på din affärsstrategi och dina tillväxtplaner. Om du inte vet vilket skydd eller vilken geografisk skyddsnivå som passar dig bäst kan en förhandsbedömning av immateriella rättigheter (IP Scan, tjänst 1) hjälpa dig att fatta rätt beslut.

 

När ska ansökan lämnas in?

SMF-fonden riktar sig till små och medelstora företag i EU:s 27 medlemsstater. Om ditt företag stämmer in på den officiella EU-definitionen av SMF kan du ansöka om stöd för ovan beskrivna tjänster under någon av följande sex ansökningsperioder 2021:

PERIOD 1
11 jan. 2021
–31 jan. 2021

PERIOD 2
1 mars 2021
–31 mars 2021

PERIOD 3
1 maj 2021
–31 maj 2021

PERIOD 4
1 juli 2021
–31 juli 2021

PERIOD 5
1 sept. 2021
–30 sept. 2021

PERIOD 6
1 okt. 2021
–31 okt. 2021

Endast ansökningar som lämnas in inom var och en av de sex ansökningsperioderna kommer att beaktas. Du kan ansöka om tjänst 1, tjänst 2 eller en kombination av dessa. Du kan endast göra en ansökan per ansökningsperiod och endast en ansökan per tjänst. Om du ansöker om en av tjänsterna under en viss ansökningsperiod kan du dock ansöka om den andra tjänsten under en senare period. Ersättningen är begränsad till högst 1 500 euro per sökande, oavsett hur många ansökningar som lämnas in. Bidragen tilldelas enligt principen ”först till kvarn”.

 

Hur ansöker man?

Följ vår steg-för-steg-vägledning och se länkarna för mer information. För ytterligare information, se vår avdelning med frågor och svar nedan.

1.

Använd vår checklista för att kontrollera ditt företags SMF-status och säkerställa att du uppfyller kriterierna för att ansöka.

Checklista för sökande

Innan du ansöker, försäkra dig om att du kan svara ”ja” på samtliga nedanstående frågor:

Ja Nej

Är ditt företag ett etablerat litet eller medelstort företag baserat i EU?
 
Läste du förslagsinfordran innan du fyllde i ansökningsformuläret?
 
Känner du till ditt företags bankuppgifter och har ett bankintyg (exempel) med följande uppgifter: företagets namn som kontoinnehavare; IBAN-nummer (exempel) och BIC-/SWIFT-kod?
 
Har du tillgång till ditt företags momsintyg eller nationella registreringsintyg?
 
Vet du vilken tjänst eller vilka tjänster du planerar att ansöka om (tjänst 1/tjänst 2 eller båda) enligt beskrivningen i förslagsinfordran?
 
Vet du vilka immateriella rättigheter (varumärken och/eller formgivningar) som du planerar att ansöka om (tjänst 2)?
 
Är du fullt medveten om att du inte kan ansöka om dessa tjänster om du redan har fått nationella bidrag eller EU-bidrag för samma tjänster eller delar av dem?
 

 

 

2.

Skicka in din ansökan tillsammans med all stödjande dokumentation till SMF-fonden. Du kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. OBSERVERA: Du kan endast ansöka om bidrag från SMF-fonden under de fem angivna ansökningsperioderna för 2021.

När du ansökt

Om ansökan beviljas får du ett bidragsbeslut som undertecknats av EUIPO. Var rädd om det – du kommer att behöva det senare! Sökande som inte godkänns kommer att informeras om beslutet och skälen till avslaget.

 

3.

Om din ansökan beviljas har du 30 dagar på dig, räknat från dagen då beskedet lämnas, för att göra följande:

  • Ansöka om en förhandsbedömning av immateriella rättigheter. Du kan ansöka om förhandsbedömning av immateriella rättigheter hos de nationella myndigheter som erbjuder denna tjänst.
  • Ansöka om och betala för ditt varumärke och/eller din formgivning. Du kan ansöka om varumärkes- och formgivningsregistrering vid din nationella immaterialrättsmyndighet (på nationell nivå), vid Benelux byrå för immateriell äganderätt (som omfattar Belgien, Nederländerna och Luxemburg; regional nivå) eller vid EUIPO (som omfattar alla EU-medlemsstater).

 

4.

När du har betalat för tjänsterna kan du slutligen ansöka om återbetalning med hjälp av den länk som finns i bidragsbeslutet. Du kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. 

 

Utbetalningen görs inom en månad under förutsättning att EUIPO godtar den information och dokumentation som du lämnar in. Stödmottagarna underrättas via e-post.

 

Har du fler frågor? – Frågor och svar

Sidan senast uppdaterad 08-10-2021
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information