Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

Handläggare för effektiv tvistlösning

Särskilda tjänster med anledning av covid-19 för små och medelstora företag för effektiv tvistlösning. EUIPO erbjuder en särskild nättjänst till små och medelstora företag för att de ska kunna lösa tvister om immateriell äganderätt. Effektiv tvistlösning innebär tvistlösning med hjälp av de effektivaste möjliga alternativa tvistlösningsmekanismerna och omfattar medling, förlikning, bistånd vid förhandlingar och expertbedömning.

De särskilda tjänsterna kommer att erbjudas i följande förfaranden vid EUIPO:

  • Invändningar: efter förlikningsperioden och enbart för små och medelstora företag utan ombud.
  • Annulleringar, ogiltighetsförklaringar av registrerade gemenskapsformgivningar och överklaganden: för små och medelstora företag både med och utan ombud när som helst under dessa förfaranden.

EUIPO:s mål är att stödja små och medelstora företag i alla ovanstående förfaranden genom att utse en handläggare för effektiv tvistlösning för att vägleda företaget genom de otaliga möjligheter att göra upp tvister i godo som är tillgängliga vid EUIPO och på annat håll. Syftet är att hitta det mest tids- och kostnadseffektiva förfarandet för att undvika komplicerade rättsliga förfaranden, resursdränering och affärshinder. En ytterligare fördel är att det finns möjlighet att kombinera parallella tvister på nationell och internationell nivå i ett tvistlösningsförfarande.

Hur kommer denna särskilda tjänst att se ut?

Tjänsten är uppdelad i två olika faser och kommer att hanteras av EUIPO:s handläggare för effektiv tvistlösning som är erfarna medlare och förhandlare, med dokumenterad förmåga när det gäller immateriella rättigheter.

Hela denna tjänst sköts på distans via telefon, e-post, Microsoft Teams och Zoom – beroende på vilka tekniska förutsättningar det företag som efterfrågar tjänsten har.

Första fasen: Så snart EUIPO:s handläggare har erhållit en ansökan om användning av den särskilda tjänsten inleds en första kontakt på nätet med sökanden för att i en konfidentiell miljö undersöka bakgrunden till tvisten vid EUIPO och eventuella andra parallella förfaranden. Syftet är att erhålla en samlad bild av företagets ekonomiska verksamhet och de tvister i vilka det är inblandat. Det är tänkt att den första fasen ska vara interaktiv och dynamisk med en tidsram på högst sex timmar som antingen kan vara kontinuerlig eller delas upp i flera omgångar.

I slutet av första fasen lämna handläggaren för effektiv tvistlösning rekommendationer som inte är bindande om hur tvisten skulle kunna lösas på ett effektivt sätt. Sådana rekommendationer kan omfatta användning av webbaserad medling, förlikning, bistånd vid förhandlingar, expertbedömning eller någon kombination av dessa tjänster som erbjuds av EUIPO och på annat håll.

Om ett företag godtar rekommendationerna kommer handläggaren för effektiv tvistlösning att kontakta den andra parten i det pågående förfarandet vid EUIPO för att se om den parten samtycker till att försöka lösa tvisten genom att använda ett av de medel som rekommenderas.

Andra fasen: Så snart ett av de rekommenderade medlen för tvistlösning har valts kommer det omedelbart att inledas på nätet. Detta kan vara medling, förlikning, bistånd vid förhandlingar, expertbedömning eller någon kombination av dessa tjänster. Målet är att avsluta den andra fasen inom 48 timmar efter att den har inletts.


Nunzio BAMBARA

Nunzio
BAMBARA

Nationalitet: Italiensk
Språk: IT, EN, ES, FR

Fullständigt CV
Christoph BARTOS

Christoph
BARTOS

Nationalitet: Österrikisk
Språk: EN, DE, ES

Fullständigt CV
Sophia BONNE

Sophia
BONNE

Nationalitet: Belgisk
Språk: NL, EN, FR, DE, ES

Fullständigt CV
Marita BRA

Marita
BRA

Nationalitet: Grekisk
Språk: EN, FR, ES, EL

Fullständigt CV
Alexandra CRAWCOUR

Alexandra
CRAWCOUR

Nationalitet: Brittisk
Språk: EN, DE, ES, IT

Fullständigt CV
Julia GARCÍA MURILLO

Julia GARCÍA
MURILLO

Nationalitet: Spansk
Språk: EN, ES, FR

Fullständigt CV
Gordon HUMPHREYS

Plamena
GEORGIEVA

Nationalitet:Bulgarisk
Språk: BG, EN

Fullständigt CV
Gordon HUMPHREYS

Gordon
HUMPHREYS

Nationalitet: Brittisk
Språk: EN, FR, ES

Fullständigt CV
Philipp von KAPFF

Philipp von
KAPFF

Nationalitet: Tysk
Språk: DE, EN, ES, FR

Fullständigt CV
Arkadiusz Makar

Arkadiusz
MAKAR

Nationalitet: Polsk
Språk: EN, PL

Fullständigt CV
Théophile MARGELLOS

Théophile
MARGELLOS

Nationalitet: Grekisk
Språk: EN, FR, ES, EL

Fullständigt CV
Virginia Melgar

Virginia
MELGAR

Nationalitet: Fransk
Språk: EN, ES, FR

Fullständigt CV
Klaudia Misztal

Klaudia
MISZTAL

Nationalitet: Polsk
Språk: EN, ES, PL

Fullständigt CV
Stefano di Natale

Stefano
di NATALE

Nationalitet: Italiensk
Språk: EN, ES, FR, IT

Fullständigt CV
Cinzia NEGRO

Cinzia
NEGRO

Nationalitet: Italiensk
Språk: IT, EN, ES, FR

Fullständigt CV
Sophie PÉTREQUIN

Sophie
PÉTREQUIN

Nationalitet:Fransk
Språk: FR, EN, ES

Fullständigt CV
André POHLMANN

André
POHLMANN

Nationalitet:Tysk
Språk: DE, EN, ES

Fullständigt CV
Susy SCARDOCCHIA

Susy
SCARDOCCHIA

Nationalitet: Italiensk
Språk: DE, EN, ES, IT

Fullständigt CV
Kamar SIDAT HUMPHREYS

Kamar SIDAT
HUMPHREYS

Nationalitet: Brittisk
Språk: EN, ES, FR

Fullständigt CV
Antje SÖDER

Antje
SÖDER

Nationalitet: Tysk
Språk: DE, EN, ES

Fullständigt CV
Sven STÜRMANN

Sven
STÜRMANN

Nationalitet: Tysk
Språk: DE, EN, ES

Fullständigt CV
Sven STÜRMANN

Katarzyna
ZAJFERT

Nationalitet: Polsk
Språk: EN, ES, PL

Fullständigt CV
 
Sidan senast uppdaterad 06-07-2020
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information