Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

Nyheter

mars 16, 2020 Om EUIPO

Uppdatering om covid-19: åtgärder i gång efter att ”larmtillstånd” utlysts i Spanien


 

Den 14 mars utlyste den spanska regeringen ett ”larmtillstånd” på grund av spridningen av covid-19 runtom i Spanien. Detta sker genom kungligt dekret 463/2020. En av de pålysta åtgärderna där är rörelsebegränsning, vilket innebär att medborgare och boende i Spanien endast får lämna sina hem under mycket specifika omständigheter, som att köpa mat och mediciner.

Till följd av detta godkände i helgen den verkställande direktören för EUIPO aktivering av kontorets protokoll för affärskontinuitet, med följden att all personal på EUIPO arbetar hemifrån från och med måndagen den 16 mars. Detta för att skydda hälsa och säkerhet för personal, intressenter och samhället i stort.

Det har satts in åtgärder för att säkerställa oavbruten service för användarna; så långt det är möjligt efter omständigheterna fortsätter verksamheten på EUIPO som vanligt. Varumärkes- och formgivningsansökningar kommer att fortsätta tas emot, utredas och offentliggöras, och kontoret kommer att fortsätta skicka meddelanden och sätta upp tidsfrister. Bulletiner kommer att fortsätta offentliggöras som vanligt.

Det har offentliggjorts ett beslut från den verkställande direktören där alla tidsgränser förlängs till den 1 maj 2020. I praktiken innebär detta att tidsfristerna förlängs till måndagen den 4 maj eftersom fredagen den 1 maj är en allmän helgdag.

Vår informationscentral och vår andra linje kommer att fortsätta vara i gång som vanligt och ta emot frågor på telefon eller via e‑post.

Vi är angelägna om att ge våra användare den bästa service vi kan under den här perioden, och vi kommer att lägga ut regelbundna uppdateringar på vår webbplats och genom våra kanaler på sociala medier.

Vi upplyser också användarna om att myndighetens huvudkontor kommer att förbli stängt tills vidare; inga besökare släpps in och alla tilldragelser som planerats på myndigheten under den här perioden skjuts upp.


 
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information