Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Menu

Hur kan jag lägga till fler än 10 formgivningar i min ansökan?

Om du ansöker om en registrerad gemenskapsformgivning är det bra att veta att du kan lägga till fler än 10 formgivningar med samma grunduppgifter i en och samma ansökan.

Formgivningar med samma grunduppgifter är formgivningar som tillhör samma produkttyp och är upptagna i samma klass i Locarnoklassificeringen, den internationella referensen för att klassificera industriella formgivningar.

Gemensam ansökan kan begäras i avsnittet "Formgivningsinformation" i din ansökan genom att du klickar på knappen "Ny".

Avsnittet 'Formgivningsinformation'

En innehållsruta kommer att visas där du kan välja att skapa fler än en formgivning. Klicka på "Ja" och skriv in hur många formgivningar du vill skapa (1–10). Systemet tillåter dig inte att lägga till fler än 10 formgivningar på samma gång av säkerhets- och prestandaskäl. För att lägga till fler än 10 formgivningar får du upprepa de steg som beskrivs nedan.

Du väljer sedan den produkttyp som din formgivning gäller i enlighet med Locarnoklassificeringen. Kom ihåg att alla formgivningar som du vill skydda i en gemensam ansökan måste tillhöra samma Locarnoklass.

Nu är det dags att ladda upp vyerna på dina formgivningar. Du kan ladda upp högst sju vyer per formgivning plus tre ytterligare vyer som är oskyddade. Klicka på "Bläddra", välj fil och klicka på "Ladda upp". Du kan också använda dra och släpp-funktionen för dynamiska 3D-vyer i följande format: OBJ, STL och X3D. På sidan Bilagor får du information om godkända filtyper och högsta tillåtna storlek.

Vy för formgivning

När du laddat upp 10 formgivningar klickar du på "Spara" och sedan på "Ny" igen.

När du klickar på "Spara" visar systemet en sammanfattning av alla formgivningar och tillhörande vyer som du laddat upp. Du kan öppna enskilda poster i denna tabell för att få mer information eller redigera eller ta bort poster.

Avsnittet 'Formgivningsinformation'

Du hittar fler svar på andra vanliga frågor om webbplatsen i vårt hjälpcenter.

Sidan senast uppdaterad 24-02-2018
Vi använder kakor på vår webbplats för att stödja tekniska funktioner som förbättrar din användarupplevelse. Vi använder också analysverktyg. Klicka för mer information