Vi är alla lite olika när det gäller klassificering,

men vi vill alla ha samma sak: en bra förteckning över varor och tjänster.

 
 

Med vårt nya verktyg för varor och tjänster kan du anpassa din förteckning över varor och tjänster med hjälp av de förhandsgodkända termerna som bygger på Niceklassificeringen.

 • Ändra enkelt och snabbt i dina befintliga förteckningar i enlighet med de förhandsgodkända termerna.

 • Skapa nya förteckningar som du kan återanvända och uppdatera effektivare.

 • Och upptäck klass 35- och klass 37-assistenten.

 
 
Bild av mus på musmatta

Anpassa din förteckning

Vårt verktyg kompletterar dina juridiska specialkunskaper.

När vi frågar ombud varför de inte använder våra verktyg för varor och tjänster säger de att de arbetar med förteckningar som har funnits länge, att det är besvärligt att skapa nya förteckningar eller att deras kunder kräver mer specialanpassade specifikationer.

Det är dock möjligt att göra specialanpassningar och tidsvinster och samtidigt dra fördel av våra klassificeringslösningar. Dessa bygger på Niceklassificeringen och innehåller förhandsgodkända termer som uppdateras kontinuerligt.

Detta gör att du kan

 • undvika brister i klassificeringen,

 • använda snabbförfarandet för din ansökan,

 • automatisera skapandet och uppdateringen av dina förteckningar,

 • lägga fram specifikationer som är mer förutsägbara ur rättslig synvikel.

 

 
Skärmdump av verktyget för varor och tjänster

Hur fungerar det?

Dess inbyggda vägledning gör att du kan kontrollera din specifikation av varor och tjänster mot vår databas över förhandsgodkända termer, HDB. Du får omedelbart veta om ditt val är kompatibelt med HDB och verktyget ger förslag som bygger på termerna som du angett.

Du kommer också att upptäcka vår klass 35- och klass 37-assistent. Om du använder den behöver du inte kopiera, klistra in eller skriva in ord när du använder klasserna 35 och 37.

 

Vad vill du göra?Eller pröva bara verktyget

 
Skapa en ny ikon för förteckningen

Skapa en förteckning

När du skapar en ny förteckning kan du välja termer från HDB eller importera termer från andra förteckningar.

 • Du kan lägga till termerna manuellt genom att kopiera och klistra in dem för varje klass.

 • Sök i vår databas över förhandsgodkända termer.

 • Importera termer från en tidigare förteckning.

 • Använd klass 35- och klass 37-assistenten för att lägga till termer snabbare.

Om du skapar en förteckning från början är de bästa alternativen sökning och klass 35- och klass 37-assistenten. I båda fallen söker du efter termer i vår databas, så att du kan vara säker på att de är förhandsgodkända. Ikonen ”OK” Valideringsikon bredvid termerna upplyser om detta.

 

Sökning

Klicka på ”sök” och välj de termer som bäst passar ditt varumärke.

Skärmdump av ”Välj varor och tjänster”
 

Termerna du valt kommer att kontrolleras för godkännande.

Skärmdump på de valda termerna som kontrollerats för godkännande

Observera: Endast några få termer i vår databas, däribland klassrubriker, är markerade som ej godkända. I dessa fall ger verktyget ett förslag. 

Klass 35- och klass 37-assistenten

Om du vill ange klasser med prefixet ”detaljhandelstjänster”, ”partihandelstjänster” eller ”underhålls- och installationstjänster” kan du använda assistenten.

Skärmdump av klass 35- och klass 37-assistenten
 

Välj prefix och den klass du vill använda prefixet för:

Skärmdump av klass 35- och klass 37-assistenten
 

Verktyget anger automatiskt prefixet:

Skärmdump av klass 35- och klass 37-assistenten

 
Ikonen ”Kontrollera en befintlig förteckning”

Kontrollera en befintlig förteckning

Om du har en tidigare förteckning eller vill lägga till en del av en förteckning till en ny specifikation är de bästa alternativen att lägga till termerna manuellt eller importera termer från en annan fil.

 

Lägg till termer manuellt

Klicka på ”Manuellt” för att lägga till termerna:

Skärmdump av knappen ”Manuelllt”
 

Välj den klass de hör till och klistra in dem i det tomma fältet:

Skärmdump av knappen ”Importera” Skärmdump av knappen ”Välj klass”
 

När du klickar på ”OK” kommer verktyget att analysera din förteckning och ange om termerna du har använt är kompatibla med HDB. Om de inte är kompatibla kommer verktyget att föreslå termer så att de blir kompatibla till 100 procent.

Du kan också importera en befintlig förteckning eller klass.

Skärmdump av ”Importera fil”
 

I detta fall har jag lagt till en ny klass, nämligen klass 33.

Skärmdump av ”Ny klass”

 

Kompatibel eller inte?

Verktyget har en enkel färg- och ikonkodning så att du snabbt kan se vad du har för alternativ:

Skärmdump av verktygsikon betyder att din term är kompatibel och kommer att godtas automatiskt.

Skärmdump av ”Alternativa termer” betyder att din term inte är helt kompatibel med HDB, men att det finns alternativ. Verktyget kommer att ge nya förslag så att du kan välja en kompatibel term som är mer lik ditt ursprungliga val.

Klicka på verktygsikonen för förslag på alternativa termer:

Skärmdump av ”Föreslagna termer”
 

En ny ruta med nya alternativa termer kommer att öppnas.

Skärmdump av ”Alternativa termer”
 

Om du väljer de föreslagna termerna ersätter du ett enda uttryck, ”Pale ale, maltöl, smaksatt öl” med separata uttryck som godtas automatiskt och täcker exakt samma sak.

Skärmdump av ”Välj varor och tjänster”
 

I detta andra fall ger systemet inte bara ett alternativ (1) till termen ”sirap”, utan gör också att du kan kontrollera resultaten av sökningen i HDB (2) efter en passande term.

Skärmdump av ”Alternativ” och ”Sök efter liknande termer”
 

”Sirap för garnering” föreslås ersätta det icke godkända uttrycket ”sirap”. Fungerar det för dig? För mig fungerar det!

Skärmdump av ”Välj varor och tjänster”
 

Om dina termer hör till en klassrubrik i Niceklassificeringen som anses för bred för registreringen anger verktyget alternativ.

Skärmdump av ”Alternativ”
 

Du kan jämföra din ursprungliga förteckning med motsvarande termer i HDB.

Skärmdump av ”Motsvarande klassrubriker”
 

Ikonen ”Validering är inte möjlig” Validering är inte möjlig och denna term finns inte i vår databas. Klicka på verktygsikonen för fler alternativ inom samma klass.

Skärmdump av ”Fler alternativ inom samma klass”
 

Ikonen ”Ej godkänd” Det finns några få termer som inte godkänns för klassificeringsändamål. Du kan kontrollera hela förteckningen i verktyget.

Skärmdump av alternativet ”Sökning efter din term”
 

Grattis! Din förteckning är helt kompatibel med HDB och du kan registrera ditt varumärke genom vårt snabbförfarande.

Skärmdump av förteckning över termer som är helt kompatibla med HDB

Till verktyget