Fast Track-logotypen

Få ditt varumärke offentliggjort snabbare

Med EUIPO:s snabbförfarande (Fast Track) för varumärken kan du få ditt varumärke offentliggjort dubbelt så snabbt eller ännu snabbare.

Förfarandet gör också att granskningen blir säkrare och mer förutsägbar. Med Fast Track kan du undvika brister i klassificeringen eftersom du väljer varor och tjänster från den harmoniserade databasen, som innehåller termer som automatiskt godtas av varje nationell och regional immaterialrättsmyndighet i EU.

Fast Track-logotypen

det tar i genomsnitt bara
tre veckor *
att offentliggöra ett varumärke med Fast Track-förfarandet
* Vi uppdaterar denna siffra med senaste informationen från vår servicegaranti.
Här får du veta mer om hur vi mäter våra standarder
över
30 procent *
av ansökningarna och siffran ökar hela tiden
* Procent av alla ansökningar som lämnas in online.
Senaste uppdatering: juli 2016

Fast Track-logotypen

Varför välja Fast Track? Det garanterar att termerna godtas Garanti-ikon

Klassificeringsexperter från varje immaterialrättsmyndighet i EU har kontrollerat varje term i den harmoniserade databasen, vår Fast Track-databas över varor och tjänster.

Det innebär att om du använder en term från verktyget för val av varor och tjänster i din ansökan finns det ingen risk för invändningar mot klassificeringen av det EU-varumärke eller nationella varumärke som du ansöker om. Din ansökan får på så sätt en enklare väg till registreringen.


Fast Track-logotypen
Fast Track-logotypen

Hur kan jag använda Fast Track-förfarandet för min ansökan?

Två huvudvillkor ska vara uppfyllda för att din ansökan ska kunna behandlas enligt Fast Track-förfarandet:

Fast Track-logotypen

Du måste välja de varor och tjänster som ditt varumärke kommer att omfatta från den harmoniserade databasen.

Fast Track-logotypen

Förskottsbetalning krävs: Våra granskare får inte börja pröva ansökan förrän betalningen har utförts.

* Om betalningen sker omgående och det inte finns några brister när ansökan lämnas in eller under prövningen av ärendet, kommer din ansökan att behandlas enligt Fast Track-förfarandet.Hur vet jag att min ansökan uppfyller villkoren för Fast Track-förfarandet?

Det avancerade formuläret har utformats så att det varnar dig om din ansökan inte uppfyller alla villkor för Fast Track-förfarandet. Du kan då bestämma dig för om du vill göra rättelser eller bara fortsätta med en vanlig ansökan, vilket kan göra att offentliggörandet tar dubbelt så lång tid eller ännu längre.

I slutet av ansökningsprocessen och strax före betalningssteget visas ett meddelande som antingen bekräftar att din ansökan uppfyller villkoren för Fast Track-förfarandet eller talar om vad som fortfarande måste göras. 
Fast Track-logotypen

Fast Track godkänt

Fast Track-logotypen

Fast Track ej godkänt

 

Redo för Fast Track?

Här är fördelarna med att välja EUIPO:s Fast Track-förfarande:

  • Snabbare offentliggörande

  • Färre brister

  • Termerna för varor och tjänster godtas i alla EU-medlemsstater

  • Används som grund för internationella registreringar
Använd Fast Track-förfarandet för ditt varumärke nu

* Fast Track-förfarandet: Fullständiga villkor
Tillbaka till sidans början