Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

EUIPO:s språkpolicy

Myndighetens fem arbetsspråk är engelska, franska, tyska, italienska och spanska. Varumärkes- och formgivningsansökningar kan lämnas in på Europeiska unionens 23 officiella språk. Varumärkes- och formgivningsregistren offentliggörs på EU:s 23 officiella språk. Innehållet på EUIPO:s webbplats läggs ut på myndighetens fem arbetsspråk och ofta även på 18 andra officiella EU-språk.

Vi fäster stor vikt vid att ge alla i EU tillgång till information om immateriella rättigheter på ett språk som de förstår, även om detta språk kanske inte är deras modersmål.

 

Om möjligt kommer vi att kommunicera med dig på det officiella språket i ditt land.  För språkfrågor som rör särskilda varumärkes- eller formgivningsförfaranden tillämpas dock bestämmelserna i de respektive förordningarna samt myndighetens riktlinjer.

Om du vill ha mer information om vilka språk som kan användas i förfarandena vid myndigheten hänvisar vi till de relevanta förordningarna, särskilt artiklarna 146 och 147 i EU-varumärkesförordningen och artiklarna 24, 25 och 26 i dess genomförandeförordning, samt artiklarna 98 och 99 i förordningen om gemenskapsformgivning och artiklarna 29, 80, 81 och 83 i dess tillämpningsförordning.

 

Hitta önskat språk på webbplatsen

Alla våra webbsidor har en rullgardinsmeny i övre vänstra hörnet där du kan välja språk för webbsidan.

Om du söker efter rättspraxis som kan ge stöd i ett ärende inför domstol kan du dessutom söka i vår databas eSearch Case Law. Databasen tillhandahåller maskinöversättningar som snabbt ger dig en allmän förståelse av innehållet i en särskild dom innan du investerar i en kvalitetsöversättning.

 

EUIPO:s terminologi

EUIPO tillhandahåller officiell immaterialrättslig terminologi på alla EU-språk. Målet är att bidra till rättssäkerheten på immaterialrättsområdet. Vem som helst har tillgång till termerna via EU:s interinstitutionella termdatabas Iate.

 

Översättningar

Översättningar som är nödvändiga för myndighetens funktion görs av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ.

För övrigt strävar EUIPO efter att använda den senaste tekniken för maskinöversättning för att ge sina användare mer information på deras eget språk, och även på andra språk än de officiella EU-språken.

 


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.