Databaser

Varumärken och formgivningar

Gå till eSearch plus, en EUIPO-databas

eSearch plus

Utförlig information om varumärken, formgivningar, innehavare, ombud och tidningar.

* eSearch-appen (iOS och Android)

Gå till eSearch rättspraxis, en EUIPO-databas

eSearch rättspraxis

EUIPO:s beslut, domar från tribunalen, EU-domstolen och nationella domstolar.

Gå till EuroLocarno, en EUIPO-databas

EuroLocarno

Klassificering och termer för att beskriva produkter på alla officiella EU-språk.

Gå till Kontroll av styrkta kopior, en EUIPO-databas

Kontroll av bestyrkta kopior

Skriv in aktuell identifieringskod (ID) för att se originalhandlingarna till registreringsintyget.

 

Europeiska varumärkes- och formgivningsdatabaser

Gå till TMview, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas

TMview

Varumärken från alla medverkande officiella varumärkesmyndigheter, nationella såväl som internationella och på EU-nivå.

Gå till Designview, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas.

DesignView

Central åtkomstpunkt för registrerade formgivningar från alla deltagande nationella immaterialrättsmyndigheter.

Gå till TMclass, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas

TMclass

Den gemensamma klassificeringsportalen som ger åtkomst till den harmoniserade databasen som används i EU och till andra databaser runt om i världen.

Gå till Similarity, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas

Similarity

EU:s varumärkes- och patentmyndigheters bedömning av likheten mellan varor och tjänster.


Gå till DesignClass, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas

DesignClass

Jämför de deltagande myndigheternas databaser för klassificering av formgivningar.


Immateriella rättigheter och brottsbekämpning

Gå till databasen för brottsbekämpning, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas.

Databas för brottsbekämpning

Kopplar samman rättighetsinnehavare med tull och polis för att skydda produkter mot förfalskningar.

Acist

Stödverktyget för underrättelse om förfalskningar ger tillförlitlig information om beslag från samtliga EU-medlemsstaters gränser.

Acris

Snabbsystemet för underrättelse om förfalskningar ger information som gör att du kan handla säkert utanför EU

Gå till Orphan Works (herrelösa verk), en EUIPO-databas

Orphan Works Database

Samla in information om herrelösa verk som har publicerats eller sänts inom EU först.

Sidan senast uppdaterad 23-01-2017