We are all a little bit different when it comes to classification

With the new Goods and Services Builder you can have a customised list of goods and services using terms that have been preaccepted and that are based on the Nice classification. Learn more

Databaser

Varumärken och formgivningar

Gå till eSearch plus, en EUIPO-databas

eSearch plus

Uttömmande information om varumärken, formgivningar, innehavare, ombud och bulletiner.

eSearch app (iOS och Android)

Öppna data Ladda ner i bulk

Gå till eSearch case law, en EUIPO-databas

eSearch case law

EUIPO:s beslut, tribunalens, EU-domstolens och nationella domstolars domar.

Gå till verify certified copies (verifiera bestyrkta kopior), en EUIPO-databas

Verify certified copies

Skriv in en identifieringskod (id) för att se originalhandlingarna till EU-varumärkesintyget.

 

Europeiska tmdn-databaser

Gå till TMview, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas

TMview

Varumärken från alla medverkande officiella varumärkesmyndigheter, nationella såväl som internationella och på EU-nivå.

Gå till Designview, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas.

DesignView

Central åtkomstpunkt för information om registrerade formgivningar från alla deltagande nationella immaterialrättsmyndigheter.

Gå till TMclass, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas

TMclass

Den gemensamma klassificeringsportalen som ger åtkomst till den harmoniserade databasen som används i EU och till andra databaser runt om i världen.

Gå till Similarity, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas

Similarity

EU:s varumärkes- och patentmyndigheters bedömning av likheten mellan varor och tjänster.

 
Gå till DesignClass, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas

DesignClass

Jämför de deltagande myndigheternas databaser för klassificering av formgivningar.

 

Immaterialrätt och brottsbekämpning

Gå till databasen för brottsbekämpning, en europeisk varumärkes- och formgivningsdatabas.

Databas för brottsbekämpning

Kopplar samman rättighetsinnehavare med tull och polis för att skydda produkter mot förfalskningar.

ACIST

Stödverktyget för underrättelse om förfalskningar ger tillförlitlig information om beslag från samtliga EU-medlemsstaters gränser.

Acris

Snabbsystemet för underrättelse om förfalskningar ger information som gör att du kan handla säkert utanför EU

Gå till Orphan Works (herrelösa verk), en EUIPO-databas

Orphan Works Database

Samla in information om herrelösa verk som har publicerats eller sänts inom EU först.

Sidan senast uppdaterad 06-09-2017