Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

 

Tillgänglighet

Från och med januari 2010 måste EU-institutionernas alla nya webbsidor utformas i enlighet med Riktlinjer för utformning av innehåll på webben, version 2.0, nivå AA.

Syftet med webbtillgänglighet är att alla användare ska ha lika tillgång till information och funktioner på webben. Närmare bestämt innebär begreppet att människor med alla förmågor och funktionsnedsättningar kan uppfatta, förstå, ta sig fram och delta på webben.

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som EU undertecknat innefattar personer med funktionsnedsättning personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga delaktighet i samhället på lika villkor som andra.

Internetanvändare kan ha problem med att använda webben på grund av olika typer av funktionsnedsättningar, funktionella begränsningar, miljöfaktorer eller tekniska problem:

  • Personer med funktionsnedsättningar: syn- eller hörselnedsättning, fysiska eller kognitiva nedsättningar
  • Äldre, personer med låg läs- och skrivkunnighet, andra
  • Teknikrelaterade begränsningar eller inkompatibilitet: webbläsare, plattformar, utrustning, mobila nät
  • Miljöfaktorer: plats, belysning, buller, långsam uppkoppling

Källa: Europeiska kommissionen – Information Providers guide

Av tekniska orsaker är följande sidor inte kompatibla med WCAG 2.0:

  • Sidor med videofilmer
  • Onlineformulär
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.