Hemsida

IP-observatorium

Främja och stöd värdet av immateriell äganderätt Gå till observatoriets hemsida

EU-nätverk

Bygga upp gemensam praxis och gemensamma verktyg i EU Gå till det europeiska nätverket för varumärken och mönster