Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Kaj je lahko registrirani model Skupnosti?

Primeri prijav modelov

Sesalnik, primer prijav modela

Sesalnik

Številka modela: 003305929-0002

Vrtna lopa, primer prijav modela

Vrtne lope

Številka modela: 002068585-0003


Preden vložite prijavo modela, morate upoštevati tri stvari.


Ali vaš model izpolnjuje pogoje za registracijo?

Model varuje videz izdelka in je neločljivo povezan z njim. Če izdelka ni, varstvo ne more obstajati.

Vsak industrijski ali obrtniški izdelek, vključno z embalažo, grafičnimi simboli in pisavami, se šteje za izdelek. Zavarovati je mogoče tudi dele izdelka, ki jih je mogoče razstaviti in znova sestaviti.

Same barve, besedni elementi in zvoki so primeri stvari, ki ne izpolnjujejo pogojev za registracijo, saj ne sestavljajo videza izdelka. Kljub temu lahko izpolnjujejo pogoje za pridobitev varstva blagovne znamke.

Iz istega razloga pogojev ne izpolnjujejo živi organizmi in pojmi, a ti ne izpolnjujejo niti pogojev za pridobitev varstva blagovne znamke.

Vaš model mora prav tako upoštevati javni red in mir ter določene moralne standarde. Modeli, ki prikazujejo ali spodbujajo nasilje ali diskriminacijo na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, bodo zavrnjeni.

Ali je vaš model nov?

Uredba o modelih vključuje zahtevo, da mora biti vaš registrirani ali neregistrirani model Skupnosti nov in da ima individualno naravo.

Novost

Model je nov, če pred njim ni bil razkrit noben enak model. Če se dva modela razlikujeta samo v nematerialnih podrobnostih, se bosta še vedno štela za enaka.

Individualna narava

Model ima individualno naravo, če se celotni vtis, ki ga naredi na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga na takega uporabnika drug predhodni model.

Ali je vaš model pravilno in natančno prikazan?

Namen grafičnega prikaza videza izdelka je prikazati vse značilnosti modela, za katerega ste vložili prijavo. Sami ste dolžni zagotoviti, da so značilnosti vašega modela čim bolj natančno prikazane.

Zato je pomembno, da prikaz videza vašega izdelka pripravite čim bolj previdno in natančno. Kakovost prikaza videza je za varstvo vašega modela bistvenega pomena.

V praktičnem smislu to pomeni, da mora kakovost grafičnega prikaza videza omogočati, da se lahko vaš model za vpis v Register modelov Skupnosti in objavo v Biltenu modelov Skupnosti pomanjša ali poveča na velikost, ki ne sme presegati velikosti 8 cm x 16 cm.

Pogledi

Za prikaz videza vašega izdelka lahko vložite do deset različnih pogledov, sedem zaščitenih in tri nezaščitene. Naložite lahko različne poglede, kot so na primer tloris, naris, presek, prikaz v različnih perspektivah ali po posameznih delih. Naša spletna prijava modela vam omogoča, da za nalaganje uporabite funkcijo „povleci in spusti" ter vključite tridimenzionalne in statične slike. Prepričajte se, da so vsi pogledi povezani z istim modelom in predstavljajo njegov vidni del.

Če vlagate prijavo za zapleteni izdelek, tj. izdelek, ki je sestavljen iz več delov, ki jih je mogoče zamenjati in ki omogočajo, da se izdelek razstavi in znova sestavi, mora vsaj eden od pogledov prikazovati zapleteni izdelek v sestavljeni obliki. Enako velja za skupino izdelkov, kot sta na primer šahovnica in njene figure ali komplet jedilnega pribora.

Barve

Sklop prikazov videzov izdelka je lahko prikazan črno‑belo ali barvno. Mešanje barvnih tipov ni dovoljeno, npr. vložitev treh pogledov v črno-beli in štirih pogledov v barvah za isti model.

Ozadje

Videz vašega izdelka mora biti prikazan na nevtralnem ozadju. Model mora biti mogoče jasno ločiti od okolja.

Identifikacijske oznake

Če želite izpostaviti posamezne dele modela, ker želite pokazati, da prijavo vlagate samo za določen del ali da izrecno ne vlagate prijave za določen del modela, lahko uporabite eno od naslednjih oznak.

  • Črtkana črta za označevanje delov, za katere varstvo ni potrebno.
  • Meje za označevanje značilnosti modela, za katere želite pridobiti varstvo.
  • Barvno senčenje in zamegljevanje za izključitev več značilnosti iz varstva.
  • Ločilne oznake za označevanje, da se za natančno določeno dolžino modela ne zahteva varstvo.

Na pogledih prikaza videza ne sme biti nobenega razlagalnega besedila, izraza ali znaka.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.