Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

EUIPO

Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji.

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Lastništvo

Pri izpolnjevanju obrazca za registracijo boste morali navesti svoje podatke.

  • Navedene informacije bomo uporabili, da vas jasno opredelimo kot edinega imetnika vašega modela.
  • Morda bomo morali stopiti v stik z vami, če bomo potrebovali dodatne informacije med postopkom registracije ali po njem.

Zelo pomembno je, da nas obveščate o vseh spremembah osebnih podatkov, kot je na primer nova telefonska številka itd.

Katere informacije je treba navesti?

Če ste pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) prijavo vložili že prej, morate samo vnesti edinstveno identifikacijsko številko (ID), ki vam je bila dodeljena. To številko bomo uporabili za priklic podatkov o vas, zato jih ni treba znova vnašati.

Svojo številko ID EUIPO lahko najdete v starejših dopisih ali s pomočjo orodja eSearch.

Pri prvi prijavi boste morali navesti svoje podatke. Te podatke bomo hranili za morebitno korespondenco v prihodnosti.

Navesti boste morali, ali vlagate prijavo kot podjetje ali posameznik.

Če je imetnik podjetje, se uporabi ikona, ki prikazuje osebo in stavbo.

Podjetje

Če ste podjetje, nam boste morali predložiti naslednje podatke:

  • popolno ime in pravna oblika
  • država registracije
  • naslov
Če je imetnik posameznik, se uporabi ikona, ki prikazuje osebo.

Posameznik

Če ste posameznik, nam boste morali predložiti naslednje podatke:

  • ime in priimek
  • državljanstvo
  • naslov

V obeh primerih je zelo pomembno, da navedete tudi svoj elektronski naslov, telefonsko številko in številko faksa (če jo imate), tako da lahko na enostaven način stopimo v stik z vami.

Čeprav to ni obvezno, lahko navedete tudi oblikovalca ali oblikovalce, ki so ustvarili model. Lahko pa tudi navedete, da se je oblikovalec (ali skupina oblikovalcev) odrekel pravici do navedbe.

Kako bo urad EUIPO stopil v stik z vami?

Najpreprosteje in najhitreje boste komunicirali z nami v svojem spletnem uporabniškem območju User area.

Pojdite v uporabniško območje User area, orodje urada EUIPO za upravljanje

Zagotavlja vam varno platformo, v kateri lahko elektronsko komunicirate z uradom EUIPO.

Upoštevajte, da po elektronski pošti sprejemamo samo neuradna sporočila.


Če se odločite, da ne boste izbrali uporabniškega območja User area kot želenega načina za komunikacijo, vam bo urad EUIPO pošiljal sporočila po faksu. Če številke telefaksa niste navedli, vam bomo sporočila pošiljali po običajni pošti.

Ali je obvezno imenovati nekoga, ki vas bo zastopal?

Prijavitelj načeloma ne potrebuje zastopnika. Če imetnik nima kraja poslovanja, resnega in dejanskega podjetja ali stalnega prebivališča v Evropski uniji (EU), mora imenovati zastopnika za vse postopke pred uradom razen za vložitev prijave.

Zastopnik je lahko kateri koli izmed naslednjih subjektov:

Odvetnik (ali enakovredno, odvisno od države)

Odvetnik, ki je pooblaščen za zastopanje v eni od držav članic EU in ima sedež v Uniji. Poleg tega mora biti upravičen, da deluje kot zastopnik na področju znamk in/ali modelov v tej državi.

Poklicni zastopnik

Poklicni zastopnik, naveden na seznamu, ki ga vodi urad.

Zaposleni pri fizični ali pravni osebi

Zaposleni pri fizični ali pravni osebi s stalnim prebivališčem ali glavnim krajem poslovanja ali resno in dejansko proizvodno ali trgovsko poslovalnico v Evropski uniji lahko zastopajo druge pravne osebe, če obstajajo med tema dvema pravnima osebama ekonomske povezave.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.