Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Lastništvo

Pri izpolnjevanju obrazca za prijavo boste morali navesti svoje podatke.

  • Navedene informacije bomo uporabili, da vas jasno opredelimo kot edinega imetnika vaše blagovne znamke.
  • Morda bomo morali stopiti v stik z vami, če bomo potrebovali dodatne informacije med postopkom registracije ali po njem.

Zelo pomembno je, da nas obveščate o vseh spremembah osebnih podatkov, kot je na primer nova telefonska številka itd.

Katere informacije je treba navesti?

Če ste pri nas prijavo vložili že prej, morate samo vnesti edinstveno identifikacijsko številko (ID), ki vam je bila dodeljena. To številko bomo uporabili za priklic podatkov o vas, zato jih ni treba znova vnašati.

Svojo identifikacijsko številko lahko najdete v starejših dopisih ali s pomočjo orodja eSearch.

Pri prvi prijavi boste morali navesti svoje podatke. Te podatke bomo hranili za morebitno korespondenco v prihodnosti.

Navesti boste morali, ali vlagate prijavo kot podjetje ali posameznik.

Če je imetnik podjetje, se uporabi ikona, ki prikazuje osebo in stavbo.

Podjetje

Če ste podjetje, nam boste morali predložiti naslednje podatke:

  • popolno ime in pravna oblika
  • država registracije
  • naslov
Če je imetnik posameznik, se uporabi ikona, ki prikazuje osebo.

Posameznik

Če ste posameznik, nam boste morali predložiti naslednje podatke:

  • ime in priimek
  • državljanstvo
  • naslov

V obeh primerih je zelo pomembno, da navedete tudi svoj elektronski naslov, telefonsko številko in številko telefaksa (če jo imate), tako da lahko enostavno stopimo v stik z vami.

Kako bo urad EUIPO stopil v stik z vami?

Najpreprosteje in najhitreje boste z nami komunicirali v svojem spletnem uporabniškem območju User area.

Odpri uporabniško območje User area, orodje urada EUIPO za upravljanje

Zagotavlja vam varno platformo, v kateri lahko elektronsko komunicirate z uradom EUIPO.

Upoštevajte, da po elektronski pošti sprejemamo samo neuradna sporočila.

Ali je obvezno imenovati nekoga, ki vas bo zastopal?

Prijavitelj načeloma ne potrebuje zastopnika. Če pa imetnik nima kraja poslovanja, resne in dejanske poslovalnice ali stalnega prebivališča v Evropskem gospodarskem prostoru, mora imenovati zastopnika za vse postopke pred uradom, razen za vložitev prijave. Evropski gospodarski prostor sestavljajo vse države članice Evropske unije ter Norveška, Islandija in Lihtenštajn.

Zastopnik je lahko kateri koli od naslednjih subjektov:

Odvetnik (ali enakovredno, odvisno od države)

Odvetnik, ki je pooblaščen za zastopanje v eni od držav članic Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in ima kraj poslovanja v EGP. Poleg tega mora biti upravičen, da deluje kot zastopnik na področju blagovnih znamk in/ali modelov v tej državi.

Poklicni zastopnik

Poklicni zastopnik, naveden na seznamu, ki ga vodi urad EUIPO.

Zaposleni pri fizični ali pravni osebi

Zaposleni pri fizični ali pravni osebi s stalnim prebivališčem ali glavnim krajem poslovanja ali resno in dejansko proizvodno ali trgovsko poslovalnico v Evropskem gospodarskem prostoru lahko zastopajo druge pravne osebe, če obstajajo med tema dvema pravnima osebama ekonomske povezave.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.