Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Skrb za vaše pravice

S členom 9 Uredbe o blagovni znamki EU je določeno, da se „Z registracijo blagovne znamke EU […] imetniku podelijo izključne pravice.“ Imetnik te blagovne znamke EU ima tako pravico, da vsem tretjim osebam prepreči, da bi brez njegovega soglasja v gospodarskem prometu v zvezi z blagom ali storitvami uporabljale znak, enak blagovni znamki EU, v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake tistim, za katere je registrirana blagovna znamka EU.

Uveljavljanje vaše blagovne znamke je enako pomembno kot ustvarjanje njene celostne podobe. Če je ne boste uveljavljali, se lahko vaša blagovna znamka izpodbija, znamka pa bo izgubila vrednost.

Za uveljavitev svoje registrirane blagovne znamke ste odgovorni sami. Pri tem vam učinkovitost zagotavljajo v nadaljevanju našteti dejavniki.

  • Pazite, da je vaša blagovna znamka pravilno registrirana za blago in storitve, s katerimi trgujete.
  • Bodite pozorni. Registrirana blagovna znamka je sicer opozorilo za konkurenco, da ste vi imetnik pravice, a če nekdo brez dovoljenja uporabi vašo blagovno znamko ali znamko, ki ji je podobna, morate ukrepati sami in to preprečiti.

Urad EUIPO je odgovoren za registracijo blagovnih znamk EU in modelov Skupnosti.

Urad EUIPO ni izvršilna agencija, zato ne more ponujati pravnega svetovanja o uveljavljanju blagovnih znamk ali modelov.

 

Registri

Prepričajte se, da nihče ne poskuša zaščititi enake ali podobne blagovne znamke.

Poiščite prijave ali registracije blagovnih znamk, ki so enake ali podobne vaši znamki, po registrih blagovnih znamk.

Ponujamo vam orodje za iskanje prijav in registracij blagovnih znamk EU eSearch plus. Registrirani uporabniki si lahko nastavijo samodejna opozorila in prejemajo obvestila, kadar urad EUIPO prejme morebitno nasprotujočo prijavo blagovne znamke.

TMview je iskalno orodje za globalno iskanje blagovnih znamk, ki zagotavlja podatke iz prve roke o blagovnih znamkah približno 60 uradov za intelektualno lastnino, vključno z vsemi nacionalnimi in regionalnimi uradi EU za intelektualno lastnino. Spletni dostop do 40 milijonov blagovnih znamk je na voljo brezplačno na naslovu www.tmdn.org

Če ne morete iskati sami, vam pravni strokovnjaki ponujajo strokovne storitve za spremljanje blagovnih znamk.

Če ugotovite, da je konkurent prijavil registracijo ali je že registriral blagovno znamko, ki je podobna ali enaka vaši, lahko uveljavljate svojo predhodno pravico in ugovarjate registraciji blagovne znamke ali pa zahtevate njen izbris.

Trg

Prepričajte se, da vaše blagovne znamke nihče ne uporablja na trgu.

Spremljajte trg, tako da pregledujete novice, poslovne publikacije in splet, da odkrijete podjetja, ki vašo znamko uporabljajo brez dovoljenja. Zgodi se lahko, da se prodajajo nezakonite kopije vaših proizvodov ali da konkurenti uporabljajo znamke, ki so podobne vaši blagovni znamki EU, niso pa ji enake.

Urad EUIPO je v sodelovanju z več spletnimi trgovinami zbral informacije o njihovih orodjih za zaščito intelektualne lastnine, s katerimi lahko preprosteje ukrepate in izkoristite vire, ki jih dajejo na voljo. Več informacij lahko najdete tukaj.

Razmislite o vložitvi prijave pri nacionalnem carinskem organu za zaščito blagovne znamke v primeru kršitev. Organi mejnega nadzora te podatkovne zbirke uporabljajo za odkrivanje morebitnih kršitev in zaseganje ponaredkov.

Podatke o svojih izdelkih in znamkah lahko vnesete v IP Enforcement Portal. To je podatkovna zbirka, ki organom kazenskega pregona pomaga prepoznati ponarejeno blago. Zbirka je brezplačna, vanjo pa lahko vnesete najrazličnejše podatke, kot denimo opis embalaže in nalepk ali kontaktne podatke. Ti bodo organom kazenskega pregona pomagali razlikovati ponarejeno blago od izvirnikov.

Za ukrepanje ste odgovorni sami.

Pri uradu EUIPO in v nacionalnih registrih

Ugovarjajte prijavi ali zahtevajte izbris registracije za enake ali podobne blagovne znamke.

 

Ugovor

Takoj ko se vaši prijavi blagovne znamke EU dodeli datum vložitve, lahko nasprotujete blagovnim znamkam EU in nacionalnim registracijam, za katere je bila v Evropski uniji vložena prijava po tem datumu.
Za zaščito svojih pravic redno preverjajte prijave blagovne znamke EU in nacionalne registracije ter na spletu iščite dokaze s trga. Odvetniki, specializirani za blagovne znamke, in službe za spremljanje trga vam lahko pomagajo tako, da namesto vas preverjajo in vam svetujejo.

 

Izbris

Registrirane blagovne znamke EU in nacionalne registracije znamk v Evropski uniji je mogoče izbrisati. Če menite, da obstoječa registracija ni bila uporabljena, čeprav zanjo velja zahteva o uporabi, lahko zahtevate, da se prekliče. Če menite, da obstoječa registracija nasprotuje vaši predhodni pravici, ali če menite, da registracija ni veljavna, lahko zahtevate, da se razglasi za nično. Kot alternativo razveljavitvi blagovne znamke EU lahko imetnik zahteva njeno dodelitev v lastno korist, če je bila registrirana v imenu njegovega posrednika ali zastopnika brez njegovega pooblastila.

Pristojbina za izbris znaša 630 EUR. Z ničnostjo se blagovna znamka razglasi za nično z učinkom za nazaj (tj. znamka se v celoti odstrani iz registra blagovnih znamk), medtem ko razveljavitev velja šele od datuma predložitve zahtevka za razveljavitev pri uradu.

Na sodiščih in pri poslovanju

Ukrepajte zoper kršitelja

Svetujemo vam, da se obrnete na pravnega strokovnjaka, preden ukrepate v zvezi s sporom.

 

Obvestite domnevnega kršitelja – zahteva za opustitev ravnanja

Po odkritju kršitve razmislite tudi o tem, da bi poslali zahtevo za opustitev ravnanja in konkurenta obvestili o nasprotovanju pravici. Tako bo vaš uradno obveščen o vaših pravicah in seznanjen, da se lahko pri nadaljnjem nespoštovanju vaših pravic proti njemu uvedejo nadaljnji ukrepi.

 

Pogajajte se

V nekaterih primerih se boste morda lahko dogovorili o poravnavi s pomočjo mediacije in arbitraže. Takšne storitve so primerne za spore med upravičenimi podjetji, pri katerih obe strani iščeta stroškovno učinkovito in praktično rešitev.

 

Civilnopravni ukrepi

Če vaši poskusi opozarjanja ali pogajanja z domnevnim kršiteljem niso uspešni, so na voljo drugi pravni ukrepi za boj proti kršitvam, kot so na primer predhodne sodne prepovedi in preventivni zasegi, da se prepreči nezakonita uporaba vaše blagovne znamke. V vseh primerih mora biti civilnopravni izvršilni ukrep izveden na nacionalni ravni v zadevnih jurisdikcijah EU. Ena od prednosti blagovne znamke EU je, da ima eno sodišče pristojnost, da takšen ukrep odredi v vseh državah članicah.

 

Kazenskopravni ukrepi

Kazenskopravni ukrepi se uporabljajo v primerih, ki vključujejo ponarejanje in piratstvo. Obrniti se morate na nacionalne organe kazenskega pregona in javno tožilstvo v ustrezni jurisdikciji EU.

Upoštevajte, da kazenskopravna pravila za izvrševanje v zvezi z intelektualno lastnino v EU niso usklajena. Kazenskopravni izvršilni ukrepi se izvajajo na nacionalni ravni z ustrezno nacionalno zakonodajo. Zaradi tega se možnosti, ki so na voljo na evropski ravni za kazenskopravne izvršilne ukrepe, močno razlikujejo in kazenskopravnih izvršilnih ukrepov ni vedno mogoče uporabiti enako v vseh državah.

Če morate obstoj svoje blagovne znamke EU dokazati v sodnem postopku, lahko pridobite neoverjeno ali overjeno kopijo svoje registracije z uporabo iskalnika eSearch plus ali spletnega obrazca za pregled spisa.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.