Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Zahteva za ukrepanje

 

V skladu z Uredbo (EU) št. 608/2013je treba carinsko zahtevo za ukrepanje (AFA) predložiti pristojnemu carinskemu oddelku, ki ga določi država članica, da carinski organ na mejah deluje v imenu imetnika pravic. Glavni namen zahteve AFA je, da se od carinskih organov zahteva zadržanje blaga, pri katerem obstaja sum kršitve vaših pravic intelektualne lastnine (PIL).
 
Zgodi se lahko, da carinski organ zadrži sumljivo blago, ki ni zajeto z veljavno zahtevo AFA. V tem primeru je imetnik pravic, ko se identificira, v štirih delovnih dneh od obvestila upravičen do vložitve zahteve AFA po uradni dolžnosti. Zahteva AFA po uradni dolžnosti je krajša različica zahteve AFA (informacije v zvezi s prepoznavanjem izdelka, kot so slike, niso potrebne).


EDB vam pomaga pri pripravi carinske zahteve AFA v štirih korakih z uporabo PIL in informacij o izdelkih, ki so bile predhodno vnesene v podatkovno zbirko. EDB vložitev zahteve AFA omogoči šele, ko so izpolnjena vsa obvezna polja AFA. Obvezna polja v EDB so opredeljena z Uredbo (EU) št. 608/2013.
 
Če pri ustvarjanju AFA manjkajo obvezne informacije, orodje samodejno prikaže povezavo do ustreznega polja v sistemu, da se vnesejo manjkajoče informacije, s čimer uporabniku pomaga pri postopku.
 
Glavna prednost je v tem, da informacije, ki jih vsebuje prek EDB vložena zahteva AFA, v carinsko podatkovno zbirko COPIS prispejo v strukturirani obliki in ne v obliki prilog, da je mogoče iskati po njih in da se tako lahko naložijo v različne sisteme analiz tveganja, ki jih uporabljajo carinski organi.
 
Neodvisno od jezika, v katerem imetnik pravic ali njegov zastopnik sestavita zahtevo AFA, se dokument ustvari v vseh jezikih držav članic, v katerih se bo AFA uporabljala, carinskim organom pa se pošlje v jeziku carinskega organa, ki jo prejme, ter v angleščini, francoščini in nemščini, s čimer se preprečijo kakršne koli težave s prevodi.


AFA Unije se lahko vloži le v zvezi s pravicami intelektualne lastnine, ki temeljijo na pravu Unije in veljajo v celotni Uniji, kot so blagovna znamka EU, model Skupnosti ali mednarodne blagovne znamke, ki imenujejo EU, in geografske označbe za kmetijske proizvode. Če želite vložiti zahtevo AFA Unije, morate torej imeti eno izmed zgoraj navedenih pravic intelektualne lastnine. Če želite zahtevati ukrepanje carinskih organov v več kot eni državi članici, lahko vložite zahtevo AFA Unije in izberete države članice, v katerih se AFA uporablja.
 
Če želite uporabiti nacionalno pravico intelektualne lastnine, boste morali vložiti nacionalno zahtevo AFA v zadevni državi članici. Prek EDB lahko vložite obe vrsti AFA.Če ste vložili zahtevo AFA Unije zunaj EDB, vam je ni treba ponovno vložiti prek EDB.
 
Pomembno pa je, da vnesete informacije o svojem podjetju, izdelkih in PIL in da te informacije delite s policijskimi organi, ki imajo dostop do orodja (AFA se namreč pošlje le carinskim organom).
 
Če imate v EDB vse informacije o izdelkih, lahko po izteku zahteve AFA, ki ste jo že vložili, ustvarite novo zahtevo AFA. Prednost tega je, da informacije, ki jih vsebuje prek EDB vložena zahteva AFA, v carinsko podatkovno zbirko COPIS prispejo v strukturirani obliki.


Da, lahko zaprosite za spremembo svoje zahteve AFA. Uredba (EU) št. 608/2013 to možnost omogoča, čeprav zanjo ni standardnega obrazca, ki bi bil na voljo imetnikom pravic. V primeru sprememb morate svojo spremembo poslati carinskemu organu države članice, ki je ugodil zahtevi in ki bo to spremembo ustrezno obravnaval.
 
Za kontaktne podatke carinskih organov EU kliknite na to povezavo.
 
Kontaktne podatke carinskih organov in policijskih uradnikov lahko najdete tudi pod zavihkom Zbirka carine in policije v EDB:Država porekla, imenovana „država predložitve“, je država članica, v kateri je zahteva vložena in ji nacionalni carinski organ ugodi.
 
Vse druge države članice, razen države predložitve, v katerih se zahteva ukrepanje carinskih organov, postanejo „veljavne države“.
 
Ko se zahtevi AFA v državi predložitve ugodi, AFA postane veljavna tudi v vseh izbranih veljavnih državah članicah, v katerih vložnik zahteva ukrepanje carinskih organov, pri čemer je edini pogoj, da lahko veljavna država zahteva prevod zahteve AFA, če ta še ni bil predložen. Zahteva AFA se pripravi v jezikih teh držav članic in v angleškem jeziku.


Podjetja, soudeležena v kršitvi, so podjetja, ki so bila v preteklosti opredeljena kot kršitelji ali pa je zanje obstajal sum, da so vpletena v kršitev PIL. Opravljajo lahko naslednje funkcije: uvoz, proizvodnjo, prevoz, pošiljanje, izvoz, posrednik, pošiljatelj, distributer, dobavitelj in trgovec. Te informacije so v skladu z carinsko uredbo (EU) št. 608/2013, vendar se zaradi varstva podatkov ne shranijo v EDB.


Da, podjetja, soudeležena v kršitvi, se lahko dodajo le v tretjem koraku „Izberi svoje izdelke“ ob vložitvi zahteve AFA. Zaradi varstva podatkov informacije iz tabele „Dodaj podjetje, soudeleženo v kršitvi“ ne bodo shranjene v zbirko podatkov. Bodo pa te informacije vključene v predhodno zahtevo pre-AFA in po elektronski poti poslane carinskemu organu.

Zadnji korak postopka AFA je predogled celotne zahteve AFA in njenih prilog v izbranem jeziku (jezik države predložitve ali angleščina). Ta korak je namenjen temu, da si lahko na zaslonu ogledate celoten dokument zahteve AFA, preden ga pošljete.
 
Tiskana različica predhodne zahteve pre-AFA je na voljo v četrtem koraku postopka AFA.
Pred vložitvijo zahteve pri carinskem organu si lahko svojo zahtevo ogledate ali pa jo prenesete.V razdelku „Spremljajoči dokumenti“ lahko naložite poljubno število ločenih dokumentov (v formatu PDF), ki vsebujejo dodatne informacije.
 

Vendar dodajanje prevelikega števila ločenih dokumentov ni priporočljivo, saj v tem razdelku naložene informacije niso prevedene za organe pregona niti jih ni mogoče iskati v PDF dokumentih.
 
Organom, ki dostopajo do EDB, bo datoteka vidna, prav tako bodo videli tudi, ali ste datoteko izbrali v skladu z merili izdelka za delitev. Datoteka je po elektronski poti poslana tudi v AFA. Da ne bi prišlo do preobremenitve sistema, datoteka v dokumentu predhodne zahteve pre-AFA v EDB ni predhodno pregledana. Zato vas prosimo, da natisnete vse dokumente, priložene v Portfelj dokumentov izdelka, in jih pošljete skupaj s tiskanim izvodom zahteve AFA.
 
Vse licenčne pogodbe in/ali pooblastila, ki ste jih pri ustvarjanju zahteve AFA v EDB povezali z AFA, bodo v AFA vidni tudi v zbirki podatkov COPIS.
 
Upoštevajte, da priloženi dokumenti ne bodo prevedeni. Carinski organi držav članic lahko zaprosijo za prevod teh priloženih dokumentov, vendar se AFA v njihovi državi ne bo uporabljala, razen če ni vložena.
 
Do vseh drugih dokumentov, priloženih v razdelku „Informacije o podjetju“, lahko carinski organi dostopajo le v EDB, pri čemer ti dokumenti niso poslani skupaj z zahtevo AFA, razen če ne gre za pooblastilo ali licenčno pogodbo/licenčne pogodbe, ki so bile AFA priložene v koraku 1.

 


Izdana je končni status za predhodno zahtevo pre-AFA in pomeni, da je bila AFA uspešno izdana in ustvarjena v sistemu carinskega organa. Na voljo je tudi vsem zaprošenim državam.
Predhodna zahteva Pre-AFA je opredeljena z naslednjimi statusi:
  • Osnutek: predhodna zahteva pre-AFA je bila shranjena kot osnutek in še ni bila poslana carinskemu organu. Ko ima predhodna zahteva pre-AFA status Osnutek, sta na voljo možnosti Uredi in Izbriši. 
  • Ustvarjena: predhodna zahteva pre-AFA je bila ustvarjena in poslana carinskemu organu. 
  • Potrjena: predhodna zahteva pre-AFA je bila potrjena v sistemu carinskega organa. 
  • Pre-AFA zavrnjena: predhodna zahteva pre-AFA v sistemu carinskega organa ni bila potrjena. 
  • Pre-AFA vložena: carinski organ je uspešno prejel predhodno zahtevo pre-AFA in priloge. V skladu z Uredbo (EU) št. 608/2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov mora carinski organ države izdajateljice imetnika pravic o svoji odločitvi obvestiti v 30 delovnih dneh od prejetja zahteve. 
  • Priloga pre-AFA ni na voljo: v sistemu carinskega organa je pri pridobivanju priloge/prilog prišlo do težave. 
  • AFA izdana: Zahteva AFA je bila uspešno ustvarjena v sistemu carinskega organa. AFA ID je na voljo.


V skladu z Uredbo (EU) št. 608/2013 morate podpisani (tiskani) izvod predhodne zahteve pre-AFA obvezno poslati carinskemu organu države predložitve.
Ko boste svojo predhodno zahtevo pre-AFA v EDB predložili carinskemu organu, boste po elektronski pošti prejeli obvestilo, ki bo vsebovalo vašo predhodno zahtevo pre-AFA z oznako ID in povezavo do kontaktnih podatkov carinskega organa držav članic za AFA. EDB vam omogoča tiskanje predhodne zahteve pre-AFA, ki jo nato podpišete in pošljete carinskemu organu države predložitve.
Zakoniti zastopniki naj tiskani različici priložijo tudi pooblastilo.


Če je vaša država predložitve Italija, morate italijanskim carinskim organom poslati podpisan tiskan izvod pre-AFA.
 
Ko se carinskim organom v Italiji pošlje pre-AFA, je ta naložena v italijanski sistem (Falstaff), na kontaktno točko, navedeno v pre-AFA (kontaktno točko, opredeljeno v EDB), pa je po elektronski pošti poslano enkratno geslo. Nato je za potrebe vnosa elektronskega podpisa do pre-AFA v sistemu Falstaff mogoče dostopati z vnosom pre-AFA ID in enkratnega gesla, prejetega po elektronski pošti.
 
Na istem zaslonu je na voljo tudi možnost za ponovno ustvarjanje enkratnega gesla. Podrobne informacije o italijanskem sistemu so na voljo na naslednji povezavi v video posnetku „02 — Come recuperare il codice della PreAFA- scarica il video“:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

V Španiji se pre-AFA naloži na spletno mesto (Sede Electronica) španskega davčnega urada (Agencia Tributaria).

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml

Če želite ukrepati v primeru kršitve pravic blagovne znamke, kliknite Obrazec (v španščini: Formulario de solicitud de intervención de marcas), nato boste morali s svojim digitalnim certifikatom predložiti svojo pre-AFA ID. Za dokončanje postopka ne pozabite klikniti „Podpiši in pošlji“ (v španščini: Firmar Enviar).This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.