Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Modeli v Evropski uniji

Oblikujte svojo „strategijo za varstvo modela"

Predpostavimo, da ste ustvarili nov model. Ta izdelek želite tržiti in prodajati na trgu Evropske unije (EU), vendar se bojite, da bodo drugi izkoriščali koristi vašega novega modela. Zato ga želite zavarovati.

 
 

Registrirano ali neregistrirano varstvo?

Na voljo imate dve možnosti: svoj model lahko zavarujete pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) pred njegovo komercialno uporabo in pridobite registrirani model Skupnosti ali pa ga komercialno uporabljate neposredno brez registracije in izkoriščate pravice iz tako imenovanega neregistriranega modela Skupnosti.

Možnost, ki jo boste izbrali, bo odvisna od tega, kakšen vpliv ima model na vašo strategijo portfelja modelov.

 

Registrirani model Skupnosti ali neregistrirani model Skupnosti?

Oba zagotavljata naslednje varstvo:

 • proizvodnja izdelka, ki vključuje zaščiteni model (ali izdelek, na katerem je model uporabljen), brez soglasja njegovega imetnika se šteje za nezakonito;
 • dajanje izdelka, ki vključuje zaščiteni model (ali izdelek, na katerem je model uporabljen), na trg brez soglasja njegovega imetnika se šteje za nezakonito;
 • ponujanje izdelka, ki vključuje zaščiteni model, za prodajo brez soglasja njegovega imetnika se šteje za nezakonito;
 • trženje izdelka, ki vključuje zaščiteni model, brez soglasja njegovega imetnika se šteje za nezakonito;
 • uvoz/izvoz izdelka, ki vključuje zaščiteni model, brez soglasja njegovega imetnika se šteje za nezakonitega.

Kljub temu se registrirani in neregistrirani model Skupnosti močno razlikujeta glede obsega varstva in trajanja.

Razlike v trajanju

Registrirani model Skupnosti

Registrirani model Skupnosti na začetku velja pet let od datuma vložitve prijave, podaljševati pa ga je mogoče za pet let, do največ 25 let.

Neregistrirani model Skupnosti

Neregistrirani model Skupnosti pridobi varstvo za tri leta od datuma, ko je bil prvič dostopen javnosti na ozemlju Evropske unije. Po treh letih varstva ni mogoče podaljšati.

 

Dostopnost modela javnosti imenujemo „razkritje". Razkritje modela in dokazovanje razkritja sta ključnega pomena za varstvo modelov.

Razlike v obsegu

Registrirani model Skupnosti

Registrirani modeli Skupnosti so zaščiteni pred podobnimi modeli tudi, kadar je bil nasprotujoč model oblikovan v dobri veri, tj. brez zavedanja o obstoju predhodnega modela.

Neregistrirani model Skupnosti

Neregistrirani modeli Skupnosti zagotavljajo pravico do preprečevanja gospodarske uporabe modela samo, če je ta model namerna kopija zaščitenega modela, oblikovan zlonamerno, tj. oblikovalec je vedel za obstoj predhodnega modela.

 

Pravno varstvo, ki ga zagotavljajo registrirani modeli, je močnejše in preglednejše. Po drugi strani ni vedno preprosto dokazati, da ste model razkrili v Evropski uniji (EU) v določenem času. Težko je tudi dokazati, da je bil vaš model namerno kopiran in da bi kršitelj moral vedeti za obstoj vašega modela. Z registriranim modelom pridobite potrdilo, s katerim lahko preprosto dokažete lastništvo.

Ob upoštevanju teh dveh ključnih vprašanj lahko začnete oblikovati svojo strategijo za varstvo modela.

 

Če ste svoj model razkrili in se potem odločite, da želite vložiti prijavo za registracijo modela, ker želite popolno varstvo ali zaradi drugih razlogov v zvezi z intelektualno lastnino, lahko to še vedno storite v enem letu po razkritju. To imenujemo „prehodno obdobje". Če model registrirate po tem obdobju, bo dovzeten za ugovore.

Nacionalno ali vseevropsko varstvo?

Ko boste sprejeli odločitev o registraciji svojega modela, se boste srečali z naslednjim vprašanjem: „Kje naj registriram model?". Odgovor je odvisen od vaše poslovne strategije in strategije glede intelektualne lastnine.

Če poslujete samo v eni državi članici EU, boste morda želeli svoj model registrirati tam. Imeli boste izključno pravico do modela v izbrani državi, vendar ne boste mogli preprečiti, da ga ne bi kopirali v drugih državah EU.

Če poslujete v več kot eni državi EU, bi morali razmisliti o možnosti pridobitve pravic v zvezi z modelom, ki veljajo v vsej EU: registrirani model Skupnosti. Registrirani model Skupnosti pomeni odločitev v smislu „vse ali nič": bodisi varstvo pridobite v vseh državah članicah bodisi ga sploh ne pridobite.

 

Prednosti registriranega modela Skupnosti

Praktične prednosti

 • Registrirani model Skupnosti ureja en pravni sistem, ki zagotavlja močno in enotno varstvo v vsej Evropski uniji.
 • Model Skupnosti je preprosto registrirati. Obstaja ena prijava, en jezik prijave in en spis, ki ga morate urejati.
 • Registracija modela Skupnosti ponuja možnost vložitve združenih prijav (tj. vključitev več modelov v eni prijavi, kot so na primer različice istega modela).

Finančne prednosti

 • Pristojbina za registracijo in objavo enega modela znaša 350 EUR in zagotavlja petletno varstvo.
 • Registrirani model Skupnosti vam omogoča prihranek pri stroških prevajanja in upravnih stroških.
 • Sistem modelov ponuja „količinski popust". Pri združeni prijavi so pristojbine za registracijo modelov od drugega do desetega modela 50 % nižje, od enajstega modela naprej pa znašajo samo 25 % osnovne pristojbine za vsak model.

EUIPO ali WIPO?

Pri vložitvi prijave za registracijo modela Skupnosti lahko izbirate med dvema potema.

Prijavo lahko vložite neposredno pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) ali prek Mednarodnega urada Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), pri čemer morate imenovati Evropsko unijo.

Ne glede na možnost, ki jo boste izbrali, bo vašo prijavo pregledal urad EUIPO.

V uradu EUIPO vodimo javni register registriranih modelov Skupnosti. V skrbi za ohranjanje visoke kakovosti registra opravljamo več vlog:

Varuh

Vse prijave preverimo, ali so pravilno izpolnjene.

Nosilec odločanja

Ob morebitnem sporu glede obsega ali veljavnosti registriranega modela Skupnosti o zadevi presodimo mi.

Upravna vloga

Če svoj model oddate v zakup ali prodate, evidentiramo transakcijo.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.