Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Znamke v Evropski uniji

Kje registrirati znamko?

V Evropski uniji obstaja štiristopenjski sistem za registracijo znamk. Kaj boste izbrali, je odvisno od tega, kakšne potrebe ima vaše podjetje.

Varstvo želite recimo pridobiti le v eni državi članici EU, na primer v državi trenutnega sedeža podjetja ali v državi, v kateri želite trgovati. Prijavo znamke lahko vložite neposredno pri pristojnem nacionalnem uradu za intelektualno lastnino. To je nacionalna pot. Preverite celotni seznam nacionalnih uradov.

Če želite varstvo pridobiti v Belgiji, na Nizozemskem in/ali Luksemburgu, lahko prijavo vložite pri Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino (BOIP), ki je edini regionalni urad za intelektualno lastnino v EU, pri katerem je mogoče zaščititi znamke v teh treh državah članicah. To je regionalna pot.

Če želite varstvo pridobiti v več državah članicah EU, lahko vložite prijavo za znamko EU pri uradu EUIPO. To je evropska pot. Spletna prijava pri uradu EUIPO stane 850 EUR in se vloži v enem samem jeziku. Po prejemu vaše prijave jo naš urad preveri in obdela; znamko lahko po registraciji neomejeno podaljšujete vsakih deset let.

Nacionalni, regionalni in evropski sistemi se dopolnjujejo in obstajajo vzporedno.

Nacionalne in regionalne znamke so nujne za tiste uporabnike, ki ne želijo ali ne potrebujejo varstva znamke na ravni EU.

Znamke EU omogočajo vsem tistim uporabnikom, ki to želijo, pridobitev varstva v vseh državah članicah Unije.

 

Četrta pot za pridobitev varstva v EU je mednarodna pot. Svojo nacionalno, regionalno ali evropsko prijavo znamke lahko uporabite kot osnovo za razširitev varstva na mednarodni ravni, tj. v vseh državah podpisnicah Madridskega protokola. Preberite več o mednarodnih registracijah.

Nacionalna raven – pri nacionalnih uradih EU za intelektualno lastnino

Regionalna raven – registracija v Belgiji, na Nizozemskem in/ali Luksemburgu pri uradu BOIP

Raven EU – varstvo v vseh državah članicah EU s prijavo pri uradu EUIPO

Mednarodna registracija pri uradu WIPO.

 

Prednosti registriranja znamke

  • Ščiti vrednost vaše znamke.
  • Dodaja vrednost premoženju.
  • Varuje pred konkurenčnimi znamkami.
  • Opredeljuje vaše pravice.
  • Preprečuje ponarejanje in goljufije.

Prednosti registriranja znamke Evropske unije

  • Ena registracija, vložena prek spleta v enem jeziku, je veljavna v vseh državah članicah EU.
  • Znamka EU podeljuje lastniku po razumni ceni izključne pravice v vseh sedanjih in prihodnjih članicah EU.
  • Svojo znamko lahko uveljavite na tržišču s skoraj 500 milijoni potrošnikov.
  • Blagovna znamka Evropske unije velja 10 let. Lahko se podaljša neomejenokrat, vsakokrat za 10 let.

Mednarodna registracija znamke

Če ste za znamko že vložili prijavo ali ste jo že registrirali na drugem koncu sveta, lahko ob mednarodni registraciji pridobite znamko Evropske unije tako, da na prijavnem obrazcu izberete EU. To lahko storite tako, da uporabite madridski sistem, ki ga upravlja mednarodna pisarna Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.