Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Menu


 

Praksa na področju blagovnih znamk

Prejšnje objave Smernic lahko najdete v Zbirki Smernic.

 

Razdelki Najnovejše spremembe Datum začetka veljavnosti

Uvod

  01.10.2017

Urednikova beseda in splošni uvod

  01.10.2017
Del A: Splošna pravila    

Razdelek 1: Komunikacijska sredstva, roki

  01.10.2017

Razdelek 2: Splošna načela, ki jih je treba upoštevati v postopku

  01.10.2017

Razdelek 3: Plačilo pristojbin, stroškov in taks

  01.10.2017

Razdelek 4: Jezik postopka

  01.10.2017

Razdelek 5: Poklicno zastopanje

  01.10.2017

Razdelek 6: Razveljavitev odločb, izbris vpisov v register in popravljanje napak

  01.10.2017

Razdelek 7: Revizija

  01.10.2017

Razdelek 8: Vrnitev v prejšnje stanje (restitutio in integrum)

  01.10.2017

Razdelek 9: Širitev

  01.10.2017
Del B: Preizkušanje    

Razdelek 1: Postopek

  01.10.2017

Razdelek 2: Formalnosti

  01.10.2017

Razdelek 3: Razvrstitev

01.01.2019 01.10.2017

Razdelek 4: Absolutni razlogi za zavrnitev

   

Poglavje 1: Splošna načela

  01.10.2017

Poglavje 2: Opredelitev blagovne znamke EU (člen 7(1)(a) Uredbe o blagovni znamki EU)

  01.10.2017

Poglavje 3: Blagovne znamke brez razlikovalnega učinka (člen 7(1)(b) Uredbe o blagovni znamki EU)

  01.10.2017

Poglavje 4: Opisne blagovne znamke (člen 7(1)(c) Uredbe o blagovni znamki EU)

  01.10.2017

Poglavje 5: Običajni znaki ali označbe (člen 7(1)(d) Uredbe o blagovni znamki EU)

  01.10.2017

Poglavje 6: Oblike ali druge značilnosti, ki so nujne za dosego tehničnega učinka, dajo bistveno vrednost ali izhajajo iz narave blaga (člen 7(1)(e) Uredbe o blagovni znamki EU)

  01.10.2017

Poglavje 7: Blagovne znamke, ki nasprotujejo javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom (člen 7(1)(f) Uredbe o blagovni znamki EU)

  01.10.2017

Poglavje 8: Zavajajoče blagovne znamke (člen 7(1)(g) Uredbe o blagovni znamki EU)

  01.10.2017

Poglavje 9: Blagovne znamke, ki sovpadajo z zastavami in drugimi simboli (člen 7(1)(h) in (i) Uredbe o blagovni znamki EU)

  01.10.2017

Poglavje 10: Blagovne znamke, ki sovpadajo z označbami porekla in geografskimi označbami (člen 7(1)(j) Uredbe o blagovni znamki EU)

  01.10.2017

Poglavje 11: Blagovne znamke, ki sovpadajo s tradicionalnimi izrazi za vina (člen 7(1)(k) Uredbe o blagovni znamki EU)

  01.10.2017

Poglavje 12: Blagovne znamke, ki sovpadajo z zajamčenimi tradicionalnimi posebnostmi (člen 7(1)(l) Uredbe o blagovni znamki EU)

  01.10.2017

Poglavje 13: Blagovne znamke, ki sovpadajo s prejšnjimi poimenovanji rastlinskih sort (člen 7(1)(m) Uredbe o blagovni znamki EU)

  01.10.2017

Poglavje 14: Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo (člen 7(3) Uredbe o blagovni znamki EU)

  01.10.2017

Poglavje 15: Kolektivne znamke Evropske unije

  01.10.2017

Poglavje 16: Certifikacijske znamke Evropske unije

  01.10.2017
Del C: Ugovor    

Razdelek 0: Uvod

  01.10.2017

Razdelek 1: Postopkovne zadeve

  01.10.2017

Razdelek 2: Dvojna enakost in verjetnost zmede

   

Poglavje 1: Splošna načela

  01.10.2017

Poglavje 2: Primerjava blaga in storitev

01.01.2019 01.10.2017

Poglavje 3: Upoštevna javnost in stopnja pozornosti

  01.10.2017

Poglavje 4: Primerjava znakov

  01.10.2017

Poglavje 5: Razlikovalni učinek prejšnje znamke

  01.10.2017

Poglavje 6: Drugi dejavniki

  01.10.2017

Poglavje 7: Celovita presoja

  01.10.2017

Razdelek 3: Nepooblašèena vložitev, ki jo opravijo posredniki imetnika blagovne znamke (èlen 8(3) Uredbe o blagovni znamki EU)

  01.10.2017

Razdelek 4: Pravice iz člena 8(4) in (6) Uredbe o blagovni znamki EU

  01.10.2017

Razdelek 5: Blagovne znamke z ugledom (člen 8(5) Uredbe o blagovni znamki EU)

  01.10.2017

Razdelek 6: Dokaz o uporabi

  01.10.2017
Del D: Izbris    

Razdelek 1: Postopek izbrisa

  01.10.2017

Razdelek 2: Vsebinske določbe

  01.10.2017
Del E: Registri    

Razdelek 1: Spremembe registracije

  01.10.2017

Razdelek 2: Konverzija

  01.10.2017

Razdelek 3: Blagovne znamke EU in registrirani modeli Skupnosti kot predmeti premoženja

   

Poglavje 1: Prenos

  01.10.2017

Poglavje 2: Licence, stvarne pravice, izvršbe, postopki v primeru insolventnosti ali podobni postopki

  01.10.2017

Razdelek 4: Podaljšanje

  01.10.2017

Razdelek 5: Pregled spisov

  01.10.2017

Razdelek 6: Drugi vnosi v register

   

Poglavje 1: Nasprotne tožbe

  01.10.2017
Del M: Mednarodne znamke   01.10.2017
Stran je bila nazadnje posodobljena 15-02-2019
Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj