Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Menu

Program „Ideas Powered for Business SME Fund“, je shema nepovratnih sredstev v skupni vrednosti 20 milijonov EUR, s katero želimo evropskim malim in srednjim podjetjem (MSP) olajšati dostop do pravic intelektualne lastnine.

Podpirata ga Evropska komisija in urad EUIPO, sredstva pa so namenjena podjetjem, ki želijo razviti svoje strategije na področju pravic intelektualne lastnine in te pravice zaščititi na nacionalni, regionalni ali evropski ravni.

Z delnim kritjem stroškov storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan) in/ali pristojbin za prijavo blagovnih znamk in modelov daje zagon vašemu poslovanju.

Do povračila stroškov v višini do 1 500 EUR so upravičena vsa mala in srednja podjetja.

 

Prijavite se, če želite biti na tekočem in prejemati nove informacije.

Ime in priimek
E-pošta
Jezik
 

Hvala!

75‑odstotni popust na stroške storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine
(IP Scan) *

Storitev 1

Strokovnjaki intelektualne lastnine vam bodo pomagali ugotoviti vrednost vaše intelektualne lastnine. To vam lahko pomaga pri oblikovanju svoje sedanje in prihodnje poslovne strategije v zvezi z intelektualno lastnino.

50‑odstotni popust na osnovno pristojbino za prijavo blagovnih znamk in modelov

Storitev 2

Ko sprejmete odločitev o tem, katere pravice intelektualne lastnine bi radi zaščitili na nacionalni, regionalni in evropski ravni, lahko uveljavljate 50-odstotni popust na osnovno pristojbino za prijavo.

 

*Storitev predhodnega pregleda intelektualne lastnine v okviru te sheme nepovratnih sredstev je na voljo samo pri sodelujočih nacionalnih in regionalnih uradih za intelektualno lastnino v EU ter ne pomeni pravne storitve: preden pošljete prijavo, si oglejte ta seznam in preverite, ali je ta storitev na voljo v vaši državi članici v okviru sklada za MSP.

Predhodni pregled intelektualne lastnine je ključen pri oblikovanju strategije podjetja na področju intelektualne lastnine. Strokovnjaki za intelektualno lastnino si ogledajo vaš poslovni model, proizvode in/ali storitve ter načrte za rast in vam pomagajo oblikovati strategijo na področju intelektualne lastnine s poslovnega vidika. S pomočjo te storitve se boste lažje odločili, katere pravice intelektualne lastnine prijaviti, kako razširiti svoj portfelj intelektualne lastnine, kadar že imate registrirane določene pravice, in kako zasnovati strategijo na področju intelektualne lastnine za prihodnost.

Izpolnjujem pogoje za upravičenost?

Sklad za MSP je namenjen malim in srednjim podjetjem s sedežem v eni od 27 držav članic EU, nepovratna sredstva pa bodo razdeljena v petih fazah (časovnih obdobjih) v letu 2021. Če vaše podjetje ustreza uradni opredelitvi MSP, sprejeti na ravni EU, lahko zaprosite za finančno podporo za zgoraj opisane storitve.

Časovni okviri za prijavo bodo odprti v skladu z naslednjo časovnico:

ČASOVNI OKVIR 1
11. januar 2021
–31. januar 2021

ČASOVNI OKVIR 2
1. marec 2021
–31. marec 2021

ČASOVNI OKVIR 3
1. maj 2021
–31. maj 2021

ČASOVNI OKVIR 4
1. julij 2021
–31. julij 2021

ČASOVNI OKVIR 5
1. september 2021
–30. september 2021

Vloge, ki bodo predložene zunaj teh petih časovnih obdobij, se ne bodo upoštevale. Za storitev 1 ali storitev 2 ali kombinacijo obojega je mogoče vložiti samo eno vlogo, pri čemer znaša povračilo največ 1 500 EUR na prosilca. Če za eno storitev zaprosite v enem časovnem obdobju, lahko za drugo storitev zaprosite v naslednjem obdobju. Nepovratna sredstva bodo dodeljena po načelu „kdor prej pride, prej melje“, (tj. po je po vrstnem redu prejetih vlog).

Kontrolni seznam za prosilce

Pred predložitvijo vloge se prepričajte, ali lahko na naslednja vprašanja odgovorite pritrdilno:

Da Ne

Je vaše podjetje malo ali srednje podjetje s sedežem v Evropski uniji?
 
Ste pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca prebrali razpis za zbiranje predlogov?
 
Poznate podatke o bančnem računu svojega podjetja in imate bančni izpisek (vzorec) z naslednjimi podatki: ime podjetja kot imetnika bančnega računa, številka IBAN (primeri) in koda BIC/SWIFT?
 
Ali imate potrdilo o identifikacijski številki za DDV ali o nacionalni registracijski številki svojega podjetja?
 
Ali že veste, za katere storitve boste predložili vlogo (storitev 1/storitev 2 ali oboje), kot so opisane v razpisu za zbiranje predlogov?
 
Ali veste, za katere pravice intelektualne lastnine (blagovne znamke in/ali modele) boste predložili vlogo (storitev 2)?
 
Ste seznanjeni s tem, da za navedene storitve ne morete zaprositi, če ste za te iste storitve ali del njih že prejeli nacionalna ali evropska finančna sredstva?
 

Če ste na vsa ta vprašanja odgovorili pritrdilno, lahko začnete izpolnjevati obrazec (znotraj navedenih časovnih okvirov):

Do česa sem upravičen?

V okviru te sheme sta sofinancirani dve vrsti storitve, in sicer gre za delno povračilo stroškov storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan, storitev 1) in pristojbin za prijavo blagovnih znamk ali modelov na nacionalni, regionalni (Beneluks) in evropski ravni (storitev 2).

Do povračila stroškov v višini do 1 500 EUR so upravičena vsa mala in srednja podjetja.

75-odstotni popust na storitev predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (IP Scan)

Storitev 1

Predhodni pregled intelektualne lastnine je ključen pri oblikovanju strategije podjetja na področju intelektualne lastnine. Strokovnjaki za intelektualno lastnino si ogledajo vaš poslovni model, proizvode in/ali storitve ter načrte za rast in vam pomagajo oblikovati strategijo na področju intelektualne lastnine s poslovnega vidika. S pomočjo te storitve se boste lažje odločili, katere pravice intelektualne lastnine prijaviti, kako razširiti svoj portfelj intelektualne lastnine, kadar že imate registrirane določene pravice, in kako zasnovati strategijo na področju intelektualne lastnine za prihodnost.

Storitev predhodnega pregleda intelektualne lastnine v okviru te sheme nepovratnih sredstev je na voljo samo pri sodelujočih nacionalnih in regionalnih uradih za intelektualno lastnino v EU ter ne pomeni pravne storitve: preden pošljete prijavo, si oglejte ta seznam in preverite, ali je ta storitev na voljo v vaši državi članici v okviru sklada za MSP.

50-odstotni popust na pristojbino za prijavo blagovnih znamk in modelov

Storitev 2

Če želite registrirati blagovno znamko ali model na ravni EU, regionalni ravni (Beneluks) ali nacionalni ravni, je ta shema pravšnja za vas.

Zaprosite lahko za 50-odstotno povračilo stroškov osnovne pristojbine za prijavo blagovne znamke in/ali modela. Ozemeljski obseg varstva, ki ga izberete, bo seveda odvisen od vaše poslovne strategije in načrtov za rast. Če pa ne veste, kaj prijaviti in kje vložiti prijavo, lahko pravilno usmeritev pridobite s pomočjo predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (IP Scan, storitev 1). Za več informacij se lahko obrnete tudi na svoj nacionalni ali regionalni urad za intelektualno lastnino.

Kako predložiti vlogo za nepovratna sredstva?

Za sredstva iz sklada za MSP lahko zaprosite samo v petih, točno določenih časovnih obdobjih v letu 2021. Urad EUIPO ne bo obravnaval vlog, ki bodo prispele zunaj teh časovnih okvirov. Vlogo lahko predložite v treh preprostih korakih:

1.

Najprej pozorno preberite razpis za zbiranje predlogov na naši spletni strani o nepovratnih sredstvih. Nato nam pošljite spletni prijavni obrazec skupaj z zahtevano dokumentacijo, da lahko preverimo vaš status MSP in ugotovimo, ali je vaša vloga upravičena do nadaljnje obravnave. Pred predložitvijo obrazca preverite naš kontrolni seznam. Zatem vam bomo poslali elektronsko sporočilo s potrdilom o prejemu vaše vloge. Če bo vaša vloga odobrena, boste prejeli odločbo o dodelitvi nepovratnih sredstev s podpisom urada EUIPO. Shranite jo, saj jo boste pozneje potrebovali! Prosilce, katerih vloga bo zavrnjena, bomo obvestili o razlogih za zavrnitev.

2.

V 30 dneh od prejema odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev vložite prijavo za blagovno znamko in/ali model in/ali prijavo za predhodni pregled intelektualne lastnine (IP Scan) ter plačajte ustrezno pristojbino. Prijavo za blagovno znamko ali model lahko vložite pri enem od nacionalnih uradov za intelektualno lastnino v EU (nacionalna raven), pri uradu Beneluksa za intelektualno lastnino (ki pokriva območje Belgije, Nizozemske in Luksemburga – regionalna raven) ali pri uradu EUIPO (ki pokriva vse države članice EU). To je mogoče narediti hitro in enostavno prek spleta. Predhodni pregled intelektualne lastnine lahko opravijo nacionalni uradi, ki ponujajo to storitev (glej spodnji seznam).

3.

Ko ste poravnali pristojbine za storitve, vložite zahtevek za povračilo stroškov s klikom na elektronsko povezavo v odločbi o dodelitvi nepovratnih sredstev (točka 1). Po predložitvi zahtevka za povračilo boste prejeli elektronsko sporočilo s potrdilom o njegovem prejemu. Povračilo stroškov bo nakazano v enem mesecu, če bodo informacije in dokumentacija v zahtevku za povračilo stroškov odobrene, upravičenci pa bodo o tem obveščeni po elektronski pošti.

Če imate še vedno vprašanja o postopku predložitve vloge, pravilih, časovnem razporedu ali katero koli drugo vprašanje v zvezi s to shemo, lahko stopite v stik z nami prek našega informacijskega središča.

Vse odgovore na vprašanja, ki nam jih zastavljajo morebitni vložniki objavljamo v rubriki pogosta vprašanja. Ta vprašanja in odgovore objavljamo zato, da vsem vložnikom zagotovimo dostop do istih informacij in s tem njihovo pošteno obravnavo.

Stran je bila nazadnje posodobljena 02-06-2021
Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj