Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Menu

Sklad za MSP

Dajte svojemu podjetju zagon s pomočjo sklada za MSP

Sneg
 
×

 

Sklad za MSP z naslovom Ideas Powered for Business je shema nepovratnih sredstev v višini 20 milijonov EUR, ki evropskim malim in srednjim podjetjem (MSP) pomaga pri pridobitvi pravic intelektualne lastnine.

Gre za pobudo Evropske komisije, ki jo izvaja urad EUIPO, da bi pomagali podjetjem, ko razvijajo svoje strategije intelektualne lastnine in želijo zaščititi svoje pravice intelektualne lastnine na nacionalni, regionalni in evropski ravni.

 

Prijavite se, če želite biti na tekočem in prejemati najnovejše informacije.

Ime in priimek
E-naslov
Jezik
 

Hvala!

Prednosti


Do povračila stroškov v višini do 1 500 EUR so upravičena vsa mala in srednja podjetja.

75‑odstotni popust na storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan)

Storitev 1

Strokovnjaki za intelektualno lastnino vam bodo pomagali ugotoviti vrednost vaše intelektualne lastnine. To vam lahko pomaga pri oblikovanju vaše sedanje in prihodnje poslovne strategije v zvezi z intelektualno lastnino.

VEČ O TEM

50-odstotni popust na osnovno pristojbino za prijavo blagovnih znamk in modelov

Storitev 2

Ko sprejmete odločitev o tem, katere pravice intelektualne lastnine bi radi zaščitili na nacionalni, regionalni in evropski ravni, lahko uveljavite 50-odstotni popust na osnovno pristojbino za prijavo.

VEČ O TEM

Storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine v okviru te sheme nepovratnih sredstev izvajajo in usklajujejo sodelujoči nacionalni in regionalni uradi za intelektualno lastnino v EU ter ne pomenijo pravnih storitev. Preden pošljete prijavo, si oglejte ta seznam in preverite, ali je ta storitev na voljo v vaši državi članici v okviru sklada za MSP. Podobne storitve lahko zagotavljajo drugi nacionalni in regionalni uradi za intelektualno lastnino zunaj sheme sklada za MSP.

Storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine so ključne za oblikovanje strategije intelektualne lastnine malih in srednjih podjetij. Strokovnjaki za intelektualno lastnino proučijo poslovni model, izdelke ali storitve in načrte za rast MSP ter jim pomagajo oblikovati ustrezno strategijo intelektualne lastnine.

  • Storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine zajemajo vse pravice intelektualne lastnine (to so patenti, blagovne znamke, modeli, uporabni modeli, rastlinske sorte, geografske označbe) in tiste pravice, ki niso registrirane ali jih ni mogoče registrirati (npr. poslovne skrivnosti), ter imena podjetij, domenska imena itd.
  • Po prejemu pozitivne odločitve o dodelitvi nepovratnih sredstev imajo MSP na voljo 30 dni, da se prek svojega nacionalnega urada za intelektualno lastnino (če je na voljo v zadevni državi članici) prijavijo za storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine in jih tudi plačajo.
  • Po tem ko plačajo to storitev, lahko MSP prek povezave, ki je na voljo v odločitvi o dodelitvi nepovratnih sredstev, zaprosijo za povračilo stroškov.
  • Storitev predhodnega pregleda intelektualne lastnine bo opravil strokovnjak (tega dodeli nacionalni urad), ki bo organiziral razgovore, da bi izvedel več o MSP z vidika poslovanja in intelektualne lastnine.
  • Po opravljeni oceni bo strokovnjak pripravil poročilo o pravicah intelektualne lastnine MSP in predlagal priporočila glede upravljanja in zaščite zadevnih pravic intelektualne lastnine v prihodnje.
  • Čas, potreben za izvedbo storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine, je odvisen od vsakega posameznega MSP in lahko traja od nekaj tednov do nekaj mesecev.

Zaprosite lahko za 50-odstotno povračilo stroškov osnovne pristojbine za prijavo blagovne znamke in/ali modela. Obseg varstva, ki ga izberete (nacionalna, regionalna raven ali evropska raven), bo odvisen od vaše poslovne strategije in načrtov za rast. Če niste prepričani, za katero zaščito bi zaprosili ali za kateri ozemeljski obseg, si lahko pri izbiri pomagate s storitvijo predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan, storitev 1).

 

Kdaj se prijaviti?

Sklad za MSP je namenjen malim in srednjim podjetjem s sedežem v eni od 27 držav članic EU. Če vaše podjetje ustreza uradni opredelitvi MSP, sprejeti na ravni EU, lahko v enem od šestih obdobij (časovnih okvirov) v letu 2021 zaprosite za finančno podporo za zgoraj opisane storitve:

ČASOVNI OKVIR 1
11. januar 2021
– 31. januar 2021

ČASOVNI OKVIR 2
ponedeljek, 01. marec 2021
– sreda, 31. marec 2021

ČASOVNI OKVIR 3
1. maj 2021
– 31. maj 2021

ČASOVNI OKVIR 4
1. julij 2021
– 31. julij 2021

ČASOVNI OKVIR 5
1. september 2021
– 30. september 2021

ČASOVNI OKVIR 6
1. oktober 2021
– 31. oktober 2021

Upoštevane bodo samo vloge, ki bodo oddane znotraj šestih časovnih okvirov. Vlogo lahko oddate za storitev 1, storitev 2 ali kombinacijo obeh. V vsakem časovnem okviru je mogoče oddati samo eno vlogo, in sicer samo za eno storitev. Če za eno storitev zaprosite v enem časovnem okviru, lahko za drugo storitev zaprosite v naslednjem časovnem okviru. Najvišji znesek povračila znaša 1 500 EUR na prosilca, ne glede na to, koliko vlog je vloženih. Nepovratna sredstva so dodeljena po načelu „kdor prej pride, prej melje“ (tj. po je po vrstnem redu prejetih vlog).

 

Kako se prijaviti?

Za več informacij si oglejte naš vodnik po korakih in navedenim povezavam. Če potrebujete dodatne informacije, v nadaljevanju preberite razdelek s pogostimi vprašanji.

1.

Preglejte naš kontrolni seznam, preverite svoj status MSP in ugotovite, ali ste upravičeni do prijave.

Kontrolni seznam za vložnike

Preden oddate vlogo, preverite, ali lahko pritrdilno odgovorite na vsa naslednja vprašanja:

Da Ne

Ali je vaše podjetje malo in srednje podjetje s sedežem v Evropski uniji?
 
Ali ste pred izpolnitvijo obrazca vloge prebrali razpis za zbiranje predlogov?
 
Ali poznate bančne podatke svojega podjetja in ali imate bančni izpisek (vzorec) z naslednjimi podatki: ime podjetja kot imetnika bančnega računa, številka IBAN (primeri) in koda BIC/SWIFT?
 
Ali imate potrdilo o identifikacijski številki za DDV ali o nacionalni registracijski številki svojega podjetja?
 
Ali že veste, za katero storitev boste predložili vlogo (storitev 1/storitev 2 ali obe), kot je opisano v razpisu za zbiranje predlogov?
 
Ali veste, za katere pravice intelektualne lastnine (blagovne znamke in/ali modeli) nameravate vložiti vlogo (storitev 2)?
 
Ali ste seznanjeni s tem, da za navedene storitve ne morete zaprositi, če ste za te iste storitve ali del njih že prejeli nacionalna finančna sredstva ali finančna sredstva EU?
 

 

 

2.

Preložite svojo vlogo in vso spremno dokumentacijo skladu za MSP. Zatem boste prejeli elektronsko sporočilo s potrdilom o prejemu predložene vloge. OPOMBA: Za sredstva iz sklada za MSP lahko zaprosite samo v petih, točno določenih časovnih okvirih v letu 2021.

Po predloženi vlogi

Če bo vloga odobrena, boste prejeli odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev s podpisom urada EUIPO. Shranite jo, saj jo boste pozneje potrebovali! Vložniki, katerih vloga bo zavrnjena, bodo obveščeni o odločitvi in razlogih za zavrnitev.

 

3.

Ko ste obveščeni o pozitivni odločitvi, imate 30 dni, da:

  • vložite vlogo za predhodni pregled intelektualne lastnine. Predhodni pregled intelektualne lastnine lahko opravijo nacionalni uradi, ki ponujajo to storitev.
  • Vložite vlogo in plačajte pristojbino za registracijo svoje blagovne znamke in/ali modela. Prijave za registracijo blagovnih znamk in modelov je mogoče vložiti pri enem od nacionalnih uradov za intelektualno lastnino (nacionalna raven), v Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino (ki pokriva Belgijo, Nizozemsko in Luksemburg; regionalna raven) ali pri nas v uradu EUIPO (ki pokriva vse države članice EU).

 

4.

Ko ste poravnali pristojbine za želene storitve, vložite zahtevek za povračilo stroškov s klikom na elektronsko povezavo v odločitvi o dodelitvi nepovratnih sredstev. Zatem boste prejeli elektronsko sporočilo s potrdilom o prejemu predložene vloge. 

 

Plačilo bo izvedeno v enem mesecu, in sicer po pregledu predloženih informacij in spremne dokumentacije. Upravičenci bodo o tem obveščeni po elektronski pošti.

 

Ali imate dodatna vprašanja? – Pogosta vprašanja

Stran je bila nazadnje posodobljena 08-10-2021
Na našem spletišču uporabljamo piškotke v podporo tehničnim funkcijam, ki izboljšujejo vašo uporabniško izkušnjo. Prav tako uporabljamo orodje za spletno analitiko. Za več informacij kliknite tukaj