Nazaj na domačo stran
EUIPO
Zaščitite svoje znamke in modele v Evropski uniji

Zaščitite svojo intelektualno lastnino v Evropski uniji

Sklad za MSP (SME Fund) za leto 2022 – „Ideas powered for business“

Razpis za zbiranje predlogov – GR/001/22 (Sklad za MSP (SME Fund) – „Ideas Powered for Business“)

Razpis za zbiranje predlogov za financiranje iz sklada za MSP podpirata Evropska komisija in urad EUIPO, finančna pomoč pa bo zagotovljena v obliki vrednotnic za intelektualno lastnino, s katerimi se lahko sofinancirajo dejavnosti v zvezi z intelektualno lastnino (pregled intelektualne lastnine (IP Scan), zaščita znamk in modelov zunaj in znotraj EU) ter patentne dejavnosti.

Na tej strani boste našli:

  • razpis za zbiranje predlogov z vsemi prilogami;
  • časovnico z roki za oddajo in ocenjevanje vlog ter objavo rezultatov razpisa;
  • dostop do vprašanj in odgovorov;
  • povezavo do spletišča sklada za MSP (SME FUND), kjer so objavljene podrobne informacije in obrazci za prijavo.

 

Razpis za zbiranje predlogov

Močno vam priporočamo, da preberete uradne informacije o tem razpisu za zbiranje predlogov, preden odpošljete obrazec vloge. Prenesete jih lahko v spodnje polje. Upoštevajte, da lahko oddate vlogo za to shemo samo, če vaše podjetje ustreza uradni opredelitvi malega in srednjega podjetja.

Preverite opredelitev MSP v Smernicah Evropske komisije za opredelitev MSP (na voljo v vseh jezikih EU), če ste v dvomu.

 

Prenesi PDF

Upoštevajte, da je verodostojni vir informacij angleška različica. V primeru kakršnih koli neskladnosti med prevedenimi različicami in angleško različico prevlada angleška različica.

 

Sprememba

Sprememba se nanaša na povečanje proračuna, predvidenega za vrednotnico 1, za 10 000 000 EUR do najvišjega zneska 25 000 000 EUR.

Prilagoditve razpisa za zbiranje predlogov so opisane v spremembi.

Prenesi obrazec v obliki PDF

Priloge k razpisu za zbiranje predlogov

Seznam najvišjih zneskov po državah EU za storitev pregleda intelektualne lastnine (IP SCAN) Prikaži Skrij

Prenesi dokument v obliki PDF

Updated with the inclusion of Cyprus from 01/04/2022

 

Okoliščine za izključitev Prikaži Skrij

Seznam okoliščin za izključitev, kot je določeno v členu 136(1) a do h finančne uredbe.

Prenesi dokument v obliki PDF

 

Izjava za zastopnike Prikaži Skrij

Zastopnik: katera koli tretja oseba, bodisi fizična bodisi pravna oseba, ki jo MSP ustrezno pooblasti za zakonito zastopanje v tem postopku in izpolni e-obrazec ter ga predloži v imenu prijavitelja.

Če MSP namerava za oddajo vloge pooblastiti zunanjega zastopnika, je treba to izjavo izpolniti in podpisati ter podpisano izjavo poslati zastopniku, da jo lahko slednji naloži skupaj s prijavnim obrazcem in jo predloži v imenu prijavitelja.

Prenesi dokument v obliki DOCX

 

Vzorec sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev (vrednotnica) Prikaži Skrij

Nepovratna sredstva bodo dodeljena s sklepom urada EUIPO (sklepom o dodelitvi nepovratnih sredstev), zato smo zgolj v informativne namene objavili vzorec tovrstnega sklepa.

Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev – VREDNOTNICA 1

Prenesi dokument v obliki PDF

 

Sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev – VREDNOTNICA 2

Prenesi dokument v obliki PDF

 

Splošni pogoji

Prenesi dokument v obliki PDF

 

 


Časovnica in pravila

Razpis za zbiranje predlogov bo odprt po naslednjem časovnem razporedu:

Obdobje za oddajo vlog

od 10. januarja 2022 do 16. decembra 2022

Ocenjevanje predloženih vlog v tem obdobju

tedenski zajem: vsak petek

Rok za ocenjevanje in obveščanje

10 delovnih dni od dneva zajema

 

Tedenski zajem pomeni, da bodo vse vloge, prejete v tednu pred datumom zajema, sprejete v postopek ocenjevanja vlog.

Če urad EUIPO stopi v stik s prijaviteljem med postopkom ocenjevanja, da bi pridobil dodatne informacije, se postopek ocenjevanja in obveščanja začasno ustavi na datum, ko je urad poslal poizvedbo. Preostali del obdobja postopka ocenjevanja se nadaljuje od datuma prejema zahtevanih informacij ali dopolnjenih dokumentov.

Prijavitelji bodo individualno obveščeni o rezultatih postopka ocenjevanja na elektronski naslov kontaktne osebe, ki so ga navedli v e-obrazcu. Odgovornost za predložitev pravilnega elektronskega naslova kontaktnih oseb v e-obrazcu torej nosi prijavitelj.

Obvestilo bo vsebovalo:

  • razloge za zavrnitev pri neuspešnih vlogah;
  • potrditev pozitivne odločitve in kopijo sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev (VREDNOTNICO) kot prilogo pri uspešnih vlogah. Če ste predložili vlogo za vrednotnico 1 in vrednotnico 2, boste prejeli dva ločena sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev, po enega za vsako vrednotnico.

Upoštevajte, da vrednotnice niso retroaktivne, kar pomeni, da stroški, ki so nastali pred izdajo sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev, ne bodo povrnjeni.

Če bodo vsa sredstva porabljena pred iztekom obdobja za oddajo vlog, se bo spletni sistem za oddajo vlog (e-obrazci) zaprl, prijavitelji pa bodo o tem ustezno obveščeni na spletišču sklada za MSP (SME FUND).

Vprašanja in odgovori

Morebitna specifična vprašanja, povezana s tem razpisom, je treba nasloviti na Informacijski center urada EUIPO na naslov:

information@euipo.europa.eu

Prosimo, da najprej preberete razdelek o pogostih vprašanjih, kjer bo urad EUIPO redno objavljal odgovore na prejeta vprašanja, da bi s tem vsem prijaviteljem zagotovil enako obravnavo.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.