Vsi se malo razlikujemo, ko gre za razvrščanje,

a vsi si želimo isto: dober seznam blaga in storitev.

 
 

Z našim novim orodjem za pripravo seznama blaga in storitev lahko prilagodite svoj seznam blaga in storitev z uporabo izrazov, ki so bili predhodno sprejeti na podlagi Nicejske klasifikacije.

 • Svoje obstoječe sezname lahko z orodjem preprosto in hitro uskladite s predhodno sprejetimi izrazi.

 • Izdelajte nove sezname, ki jih lahko uporabite znova in posodabljate učinkoviteje.

 • Odkrijte tudi pomočnika za razreda 35 in 37.

 
 
Slika miške na podlogi za miško

Prilagodite svoj seznam

Naše orodje bo dopolnilo vaše specializirano pravno znanje.

Ko želimo od zastopnikov izvedeti, zakaj ne uporabljajo naših orodij za pripravo seznama blaga in storitev, nam povejo, da uporabljajo že dolgo uveljavljene sezname, da je izdelava novih seznamov naporna ali pa da njihove stranke potrebujejo specifikacije, ki so jim bolj prilagojene.

Kljub temu pa se prilagajanje in časovni prihranki ne bodo križali s prednostmi uporabe naših rešitev za razvrščanje. Te temeljijo na Nicejski klasifikaciji in vsebujejo predhodno sprejete izraze, ki se nenehno posodabljajo.

Vse to prispeva k temu, da:

 • se izognete pomanjkljivostim v razvrščanju;

 • poskrbite, da bo vaša prijava obravnavana po hitrem postopku („Fast Track“);

 • avtomatizirate izdelavo in posodobitev svojih seznamov;

 • predložite specifikacije, ki so s pravnega vidika predvidljivejše.

 

 
Posnetek zaslona orodja za pripravo seznama blaga in storitev

Kako deluje?

Vgrajeni sistem vodenja vam omogoča, da preverite specifikacije svojega blaga in storitev v naši podatkovni zbirki predhodno sprejetih izrazov, t. i. usklajeni podatkovni zbirki (HDB). Na ta način boste lahko takoj ugotovili, ali je vaša izbira združljiva z zbirko HDB, orodje pa vam bo na podlagi izrazov, ki ste jih izbrali, podalo predloge.

Prav tako se boste seznanili z našim pomočnikom za razreda 35 in 37. Uporabite ga, kadar želite razvrstiti storitve razredov 35 in 37, ter pozabite na kopiranje, lepljenje in tipkanje besed.

 

Kaj želite narediti?Želim preizkusiti orodje za izdelavo

 
Ikona za ustvarjanje novega seznama

Izdelava seznama

Pri izdelavi novega seznama lahko izbirate izraze iz zbirke HDB ali uvozite izraze iz ostalih seznamov.

 • Izraze lahko dodajate ročno s kopiranjem in lepljenjem vsakega razreda posebej.

 • V naši podatkovni zbirki lahko poiščete predhodno sprejete izraze.

 • Izraze lahko uvozite iz predhodnih seznamov.

 • Za hitrejše dodajanje izrazov lahko uporabite pomočnika za razreda 35 in 37.

Če ustvarjate nov seznam izrazov, je najbolje, da izraze poiščete s pomočnikom za razreda 35 in 37. V obeh primerih boste izraze iskali v naši podatkovni zbirki, zato so zagotovo že sprejeti. Ali je posamezen izraz predhodno sprejet, označuje ikona OK Ikona za potrditev poleg izraza.

 

Iskanje

Kliknite „Išči“ in izberite izraze, ki so za vašo blagovno znamko najustreznejši.

Posnetek zaslona za izbiro blaga in storitev
 

Za izraze, ki jih izberete, bo preverjeno, ali so sprejeti.

Posnetek zaslona izbranih izrazov, pri katerih bo preverjeno, ali so sprejeti

Opomba: samo določeni izrazi iz naše podatkovne zbirke, kot so naslovi razredov, so označeni kot nesprejeti. V teh primerih bo orodje podalo predlog. 

Pomočnik za razreda 35 in 37

Pomočnika lahko uporabite, če želite vnesti razrede z oznako „maloprodajne storitve“, „veleprodajne storitve“ ali „vzdrževanje in montaža“.

Posnetek zaslona v pomočniku za razreda 35 in 37
 

Izberite oznako in razred, pri katerem želite uporabiti oznako:

Posnetek zaslona v pomočniku za razreda 35 in 37
 

Orodje bo samodejno sprejelo oznako:

Posnetek zaslona v pomočniku za razreda 35 in 37

 
Ikona za preverjanje obstoječega seznama

Preverjanje obstoječega seznama

Če ste že ustvarili seznam ali bi del tega seznama radi dodali novi specifikaciji, je najbolje, da izraze dodate ročno ali jih uvozite iz drugega dokumenta.

 

Ročno dodajanje izrazov

Kliknite na ukaz „Ročno“, da uporabite svoje izraze:

Posnetek zaslona z gumbom „Ročno“
 

Izberite razred, ki mu izrazi pripadajo, in jih prilepite v prazno polje:

Posnetek zaslona z gumbom „Uvozi“ Posnetek zaslona za izbiro razreda
 

Ko kliknete možnost „V redu“, orodje vaš seznam analizira in vam sporoči, ali so izrazi usklajeni z zbirko HDB. Če izrazi niso usklajeni, bo orodje podalo predloge izrazov, da bodo popolnoma usklajeni.

Lahko uvozite tudi obstoječ seznam ali razred.

Posnetek zaslona za uvoz dokumenta
 

V tem primeru smo dodali nov razred, in sicer razred 33.

Posnetek zaslona za nov razred

 

(Ne)veljaven izraz?

Naše orodje vsebuje enostavno obarvane oznake in ikone, ki vam omogočajo lažji pregled nad vašo izbiro:

Posnetek zaslona z ikono orodja pomeni, da je vaš izraz veljaven in usklajen v podatkovni zbirki in bo samodejno sprejet.

Posnetek zaslona z drugimi možnimi izrazi pomeni, da vaš izraz ni povsem usklajen z zbirko HDB, vendar pa zanj obstajajo druge opisne možnosti. Orodje bo podalo nove predloge, na podlagi katerih boste lahko izbrali ustrezen izraz, ki bo bolj podoben vaši prvotni izbiri.

Kliknite na ikono za orodje, da pridobite druge možne izraze:

Posnetek zaslona s predlaganimi izrazi
 

Odprlo se bo okence z drugimi možnimi izrazi.

Posnetek zaslona z drugimi možnimi izrazi
 

Z izbiro predlaganih izrazov boste nadomestili opis „svetlo pivo, pivo s sladom, aromatizirano pivo“ s posameznimi izrazi, ki so samodejno sprejeti in pokrivajo enako področje.

Posnetek zaslona za izbiro blaga in storitev
 

V tem drugem primeru vam sistem ne omogoča le izbire drugega opisa (1) za izraz „sirup“, ampak tudi poda možnost iskanja po zbirki HDB (2) za podoben sprejet izraz, ki ustreza vašemu opisu.

Posnetek zaslona za druge možne izraze in iskanje podobnih izrazov
 

Izraz „sirupov preliv“ služi kot možen opis, ki bi nadomestil neveljavni izraz „sirup“. Vam je uspelo? Nam je!

Posnetek zaslona za izbiro blaga in storitev
 

Če se vaši izrazi uvrščajo med naslove razredov iz Nicejske klasifikacije, ki so preveč splošni za namen registracije, vam orodje ponudi druge možne opise.

Posnetek zaslona z drugimi možnimi opisi
 

Prvotni seznam lahko primerjate z izrazi, ki so enakovredni izrazom iz zbirke HBD.

Posnetek zaslona z enakovrednimi izrazi za naslove razredov
 

Ikona „Potrditev ni mogoča“ Potrditev ni mogoča, saj izraza ni v naši podatkovni zbirki. Kliknite na ikono za orodje, da se prikaže več možnosti v okviru istega razreda.

Posnetek zaslona z več možnostmi v okviru istega razreda
 

Ikona za nesprejeti izraz Obstajajo določeni izrazi, ki niso bili sprejeti za namene razvrščanja. Celoten seznam lahko preverite v orodju.

Posnetek zaslona za možnost iskanja izraza
 

Čestitamo! Vaš seznam je zdaj popolnoma usklajen z zbirko HDB in omogočena bo obravnava prijave blagovne znamke po hitrem postopku („Fast Track“).

Posnetek zaslona z izrazi, ki so popolnoma usklajeni z zbirko HDB

Pojdite na orodje za pripravo seznama