We are all a little bit different when it comes to classification

With the new Goods and Services Builder you can have a customised list of goods and services using terms that have been preaccepted and that are based on the Nice classification. Learn more

Podatkovne zbirke

Blagovne znamke in modeli

Odpri iskalnik eSearch plus, ki je podatkovna zbirka urada EUIPO

eSearch plus

Celovita zbirka informacij o blagovnih znamkah, modelih, imetnikih, zastopnikih in biltenih

aplikacija eSearch (iOS in Android)

Odprti podatki: Množični prenos

Odpri iskalnik po sodni praksi eSearch Case Law, ki je podatkovna zbirka urada EUIPO.

eSearch Case Law

Odločbe urada EUIPO, sodbe Splošnega sodišča, Sodišča Evropske unije in nacionalnih sodišč

Odpri iskalnik za preverjanje overjenih kopij, ki je podatkovna zbirka urada EUIPO.

Preverjanje overjenih kopij

Za ogled izvirnega potrdila o registraciji blagovne znamke Evropske unije vnesite identifikacijsko kodo (ID).

 

Podatkovne zbirke evropske mreže blagovnih znamk in modelov

Odpri iskalnik TMview, ki je podatkovna zbirka evropske mreže blagovnih znamk in modelov.

TMview

Blagovne znamke vseh pristojnih uradov za znamke, ki sodelujejo na nacionalni ali mednarodni ravni oziroma na ravni EU

Odpri iskalnik Designview, podatkovno zbirko evropske mreže blagovnih znamk in modelov.

Designview

Enotna vstopna točka do informacij o registriranih modelih, ki jih hranijo sodelujoči nacionalni uradi

Odpri iskalnik TMclass, ki je podatkovna zbirka evropske mreže blagovnih znamk in modelov.

TMclass

Enotni portal s podatki o razvrstitvi blaga in storitev, ki so pridobljeni iz usklajene podatkovne zbirke EU in svetovnih podatkovnih zbirk

Odpri orodje za ugotavljanje podobnosti Similarity, ki je podatkovna zbirka evropske mreže blagovnih znamk in modelov.

Similarity – orodje za ugotavljanje podobnosti

Ocena podobnosti med blagom in storitvami, ki jo opravijo uradi za intelektualno lastnino v EU

 
Odpri iskalnik DesignClass, podatkovno zbirko evropske mreže blagovnih znamk in modelov.

DesignClass

Primerjajte podatkovne zbirke za razvrščanje modelov, ki jih vodijo sodelujoči uradi.

 

Intelektualna lastnina in uveljavljanje pravic

Odpri podatkovno zbirko Enforcement Database, ki je podatkovna zbirka evropske mreže blagovnih znamk in modelov.

Podatkovna zbirka za uveljavljanje pravic

Zbirka povezuje imetnike pravic s carinskimi organi in policijo, da bi pomagala zaščititi izvirne izdelke pred ponarejanjem.

ACIST

Podporno orodje za obveščevalne podatke o ponarejanju vsebuje informacije o zasegih na mejah vseh držav članic EU

ACRIS

Sistem za hitro sporočanje ponaredkov vsebuje informacije o varnem trgovanju zunaj EU

Odpri podatkovno zbirko urada EUIPO o osirotelih delih.

Podatkovna zbirka Orphan Works Database

Zbirka informacij o osirotelih delih, ki so prvotno objavljena ali predvajana v EU

Stran je bila nazadnje posodobljena 06-09-2017