Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Kde si môžem pozrieť odoslané a prijaté oznámenia?

Všetky oznámenia, ktoré boli odoslané a prijaté elektronicky, sú uložené v schránke doručenej pošty vo vašej User Area.

V záložke „Nové" sa nachádzajú nové prichádzajúce oznámenia, ktoré poslal úrad. Keď si otvoríte oznámenie, nemôžete ho zavrieť, a preto ho radšej pomocou príslušného tlačidla presuňte do záložky „Nevybavené" alebo „Archív".

Screenshot of the communications section of the user area Screenshot of communication´s detail

Oznámenia uložené v záložke „Archív" sa automaticky vymažú po 30 dňoch.

V záložke „Odoslané" sa nachádzajú všetky odoslané oznámenia (okrem automaticky odosielaných oznámení o námietkových konaniach). Oznámenia uložené v záložke „Odoslané" sa automaticky vymažú po 30 dňoch.

Viac informácií o používaní týchto a iných funkcií vo vašej User Area nájdete v príslušnej časti Asistenčného centra

Posledná aktualizácia stránky 24-02-2018
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie