Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Kde môžem nájsť overené kópie?

Overené kópie osvedčení o zápise a formuláre prihlášky možno jednoducho prevziať z podrobného zobrazenia vybranej ochrannej známky alebo dizajnu v e-Search plus alebo vo formulári na online nahliadnutie do spisu.

Tieto dokumenty sú dostupné iba pre prihlásených používateľov.


 • Pomocou eSearch plus.

  Podrobné zobrazenie dosiahnete kliknutím na voľbu „+ informácie" na  obrazovke.

  Snímok obrazovky podrobného zobrazenia v eSearch

  Elektronickú verziu overenej kópie si môžete prevziať tlačidlom „Certificate" (Osvedčenie) vpravo hore.

  Snímok obrazovky so spôsobom, ako prevziať overené kópie

  Upozorňujeme, že:

  • overené kópie formulárov prihlášok sú dostupné po uverejnení všetkých ochranných známok, ktorých prihlášky boli podané po 1. 1. 2008.
  • overené kópie osvedčení o zápise sú dostupné po zápise všetkých ochranných známok, ktorých prihlášky boli podané po 1. 1. 2011.
 • Pomocou Formuláru na online nahliadnutie do spisu

  Vyhľadajte alebo vložte prihlášku, do ktorej chcete nahliadnuť.

  Nahliadnutie do spisu

  Dokumenty na prevzatie sú zobrazené v tabuľke.

  Nahliadnutie do spisu Nahliadnutie do spisu

Viac častých otázok o iných aspektoch internetovej stránky sa nachádza v našom Asistenčnom stredisku.

Ak potrebujete viac informácií o Formulári na online nahliadnutie do spisu, pozrite si náš videonávod.

Posledná aktualizácia stránky 24-02-2018
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie