Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Spôsoby zápisu

Vlastnenie zapísaného dizajnu je pre Vás a vašich konkurentov jasným znamením, aký dizajn bol navrhnutý a kedy bol vyhotovený. Právo je možné obnovovať až 25 rokov a pre Vašu spoločnosť sa môže stať neoceniteľným majetkom. Váš dizajn je vaším podpisom duševného vlastníctva.

 

Dobrý dizajn je pridanou hodnotou. Zapísaným dizajnom Spoločenstva sa táto hodnota stáva realitou.

 

Vo formulári prihlášky sú tri veľmi dôležité informácie

  • Vlastníctvo – zapísaný dizajn Spoločenstva môže vlastniť každá fyzická osoba alebo spoločnosť. Podrobné údaje sú sprístupnené verejnosti a musia sa priebežne aktualizovať, aby nevznikla žiadna pochybnosť o tom, kto je majiteľom dizajnu.
  • Čo môže byť zapísaným dizajnom Spoločenstva – tu musí byť jasné vyobrazenie.
  • Dizajn a jeho výrobok(-y) – musia byť zrozumiteľne opísané, najlepšie pomocou terminológie podľa medzinárodne dohodnutého locarnského triedenia výrobkov. Ak označenie výrobku nemožno nájsť v locarnskom triedení, náš prieskumový pracovník Vás môže požiadať buď o špecifikovanie charakteru a účelu navrhnutého výrobku, alebo o zmenu označenia výrobku.


Podajte prihlášku dizajnu Spoločenstva online od 350 EUR.

Zapíšte svoj dizajn
Rýchlo a jednoducho

Podať prihlášku online 

* Dôrazne vám odporúčame podať prihlášku dizajnu online pomocou nástroja na elektronické podávanie prihlášok zapísaných dizajnov Spoločenstva. Tento online nástroj má mnoho výhod. Podanie prihlášky faxom sa neodporúča, pretože kvalita vyobrazenia dizajnu(-ov) sa môže počas prenosu a prijímania faxu na úrade zhoršiť.
Ďalej upozorňujeme, že spracovanie prihlášok poslaných faxom trvá až o mesiac dlhšie. Je to preto, že pred ďalším spracúvaním prihlášky čakáme až jeden mesiac (odo dňa prijatia faxu) na kópiu potvrdenia. Po uplynutí tejto lehoty pokračujeme v preskúmaní na základe dokladov v spise.

Môžete využiť naše nižšie sadzby, ak v jednej prihláške prihlásite viac dizajnov pre ten istý alebo podobný druh výrobkov.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.