Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Vlastníctvo

Pri vypĺňaní formulára prihlášky musíte uviesť svoje osobné údaje.

  • Poskytnuté informácie sa použijú na jednoznačnú identifikáciu vás ako jediného majiteľa ochrannej známky.
  • Možno sa na vás obrátime v prípade potreby ďalších informácií počas procesu zápisu alebo aj po jeho ukončení.

Je veľmi dôležité, aby ste nás informovali o akýchkoľvek zmenách osobných údajov, napr. o novom kontaktnom telefónnom čísle atď.

Ktoré informácie máte poskytnúť?

Ak ste už podávali prihlášku na EUIPO, stačí uviesť identifikačné číslo, ktoré vám bolo pridelené. Toto číslo použijeme na načítanie vašich údajov, takže už nie je potrebné ich znovu uvádzať.

Svoje ID číslo nájdete buď v predchádzajúcej korešpondencii, alebo pomocou aplikácie eSearch

Ak podávate prihlášku prvýkrát, musíte nám poskytnúť svoje údaje. Tieto údaje budú uložené pre akúkoľvek budúcu korešpondenciu.

Musíte uviesť, či žiadosť podávate ako právnická alebo fyzická osoba.

Ikona použitá, ak je majiteľ spoločnosť, ktorú tvorí osoba a budova

Spoločnosť

Ak ste právnická osoba, musíte nám poskytnúť tieto údaje:

  • Úplný názov a právnu formu
  • Krajinu zápisu
  • Adresa
Ikona použitá, ak je majiteľ fyzická osoba, ktorú tvorí osoba

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, musíte nám poskytnúť tieto údaje:

  • Meno a priezvisko
  • Štátna príslušnosť
  • Adresa

V oboch prípadoch je veľmi dôležité poskytnúť aj e-mailovú adresu, telefónne a prípadne faxové číslo, aby sme sa s vami mohli jednoducho spojiť.

Ako bude úrad EUIPO s vami komunikovať?

Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom komunikácie je výmena informácií cez on-line User Area.

Prejdite na User Area, správcovský nástroj EUIPO

Poskytne vám bezpečnú platformu, z ktorej môžete s nami komunikovať elektronicky.

Pripomíname, že e-maily akceptujeme len v rámci neformálnej komunikácie, nie úradnej.

Je povinné vymenovať niekoho, aby vás zastupoval?

Prihlasovatelia v zásade nemusia mať zástupcu. Ak však majiteľ nemá miesto podnikania, skutočnú a funkčnú organizáciu alebo trvalé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore, musí vymenovať zástupcu pre všetky konania na úrade okrem podania prihlášky. Európsky hospodársky priestor tvoria všetky členské štáty Európskej únie plus Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Zástupcom môže byť:

Právny zástupca (alebo rovnocenný odborník v závislosti od krajiny)

Právny zástupca kvalifikovaný v jednom z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a s miestom podnikania takisto v EHP. Okrem toho musí byť oprávnený konať v danom štáte ako zástupca v záležitostiach ochranných známok a/alebo dizajnov.

Odborný zástupca

Odborný zástupca, ktorého meno bude uvedené v zozname úradu EUIPO.

Zamestnanec fyzickej alebo právnickej osoby

Zamestnanec fyzickej alebo právnickej osoby, ktorý má bydlisko alebo sídlo, alebo skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Európskom hospodárskom priestore, môže zastupovať iné právnické osoby za predpokladu, že tieto dve právnické osoby sú navzájom ekonomicky prepojené.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.