Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

EUIPO

Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii..

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Pomôžte podnikom
svojimi odbornými znalosťami v oblasti duševného vlastníctva

Je to pre vás skvelá príležitosť, ako podporiť MSP počas tejto krízy, významne prispieť k optimalizácii pochopenia a využívania duševného vlastníctva malými a strednými podnikmi, a zároveň lepšie porozumieť potrebám MSP.

Chcete sa zaregistrovať ako poskytovateľ dobrovoľných služieb alebo máte záujem dozvedieť sa viac? Pozrite si výzvu na vyjadrenie záujmu, informácie o tom, ako to funguje, a formulár žiadosti nižšie.

The form is available on our new website. Please click on the link below.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.