Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Zavádzajúce faktúry

Používatelia dostávajú čoraz väčšie množstvo nevyžiadanej pošty od spoločností žiadajúcich platby za služby súvisiace s ochrannými známkami a dizajnmi, akými sú napríklad zverejnenie, zápis alebo zaradenie do podnikateľských adresárov.

Vyhnite sa podvodným žiadostiam o platbu

Neplaťte, kým si nepreveríte, či ide o úradný zdroj.

Úrad EUIPO nikdy neposiela používateľom faktúry ani listy so žiadosťou o priamu platbu za služby.

Prehľadávateľný zoznam firiem a registrov, na ktoré prišli sťažnosti od používateľov, že od nich dostali zavádzajúce faktúry, je na informačné účely uvedený ďalej (spolu s kópiami samotných faktúr). Upozorňujeme, že tieto služby nie sú spojené so žiadnymi oficiálnymi službami v oblasti zápisu ochranných známok či dizajnov, ktoré v rámci Európskej únie poskytujú verejné orgány, ako napríklad Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

Môžete prehľadávať zoznam faktúr uvedený ďalej alebo vyhľadávať priamo podľa mena odosielateľa v poli pre rýchle vyhľadávanie.

Ak dostanete list alebo faktúru, dôkladne skontrolujte, čo vám je ponúkané a či je zdroj skutočný.

Ak máte akékoľvek pochybnosti, alebo zistíte nové prípady, poraďte sa svojimi právnymi poradcami alebo sa na nás obráťte.

 
 
   

Vyhľadávanie podľa odosielateľa

 
Spoločnosť
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.