Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Ako požiadať o vyhlásenie neplatnosti/zrušenie ochrannej známky EÚ?

Ak chcete podať návrh na vyhlásenie neplatnosti/zrušenie, musíte sa najprv prihlásiť do svojej používateľskej zóny User Area. Prejdite na vyhľadávač eSearch plus a uveďte názov ochrannej známky, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti/zrušenie.

Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na názov príslušnej ochrannej známky alebo na odkaz + info. Zobrazia sa podrobné informácie o známke so všetkými údajmi v danom spise.

 

Tlačidlo Uložiť pri prihláške zapísaného dizajnu Spoločenstva
 

Ak chcete požiadať o vyhlásenie neplatnosti/zrušenie ochrannej známky, prejdite na časť Kroky a oznámenia. Kliknite na možnosť Zrušenie.

Tlačidlo Uložiť pri prihláške ochrannej známky
 

Zobrazí sa kontextové okno.

Osobné referenčné číslo v elektronickej prihláške
 

Môžete, ale nemusíte, napísať správu a pripojte prílohy.

Prílohy musia byť podpísané

Stĺpec s referenčnými značkami v tabuľke s konceptmi
 

Informácie, ktoré ste uviedli, sa potom zobrazia vo formáte PDF. Zobrazené informácie si môžete prezrieť a prípadne upraviť a/alebo uložiť ako PDF súbor vo svojom počítači. Kliknite na Potvrdiť a pošlite žiadosť.

Stĺpec s referenčnými značkami v tabuľke s konceptmi
 

Viac častých otázok o iných aspektoch internetových stránok nájdete v Asistenčnom stredisku.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.