Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Main contacts

Informačné stredisko

+34 965 139 100

od 8.30 do 18.30 hod. SEČ

E-business Support

+34 965 139 400

od 7.30 do 19.30 hod. SEČ

Kontaktný formulár

Ak potrebujete pomoc, vyplňte všeobecný informačný formulár

Formulár formálnej sťažnosti

Sťažnosť slúži na písomné vyjadrenie nespokojnosti so službami poskytnutými úradom EUIPO.

*Pripomíname, že tento kontaktný formulár slúži len na žiadosť o informácie. Nič z toho, čo nám týmto spôsobom pošlete, sa nebude považovať za súčasť konkrétneho spisu ochrannej známky alebo dizajnu. Ak potrebujete s nami komunikovať o konkrétnom spise, použite príslušný elektronický úkon v User Area. Ak nevidíte možnosť, ktorá zodpovedá vašim potrebám, vyberte možnosť „Podpora komunikácie“ (Communication back up) (odkaz funguje len vtedy, ak ste prihlásený do User Area).

 

Otázky a odpovede uvedené na tejto stránke slúžia len na informačný účel a nepredstavujú zdroje právnych informácií. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v nariadení o ochrannej známke Európskej únie a nariadení o dizajne Spoločenstva alebo v usmerneniach o ochrannej známke/dizajne.

Ak potrebujete viac informácií o tom, ako úrad spracúva vaše osobné údaje, prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.