Usmernenia úradu EUIPO

 


V sérii usmernení pre prieskum sa opisujú platné postupy úradu EUIPO pre ochranné známky a dizajny a je určená tak našim používateľom, ako aj zodpovedným zamestnancom úradu na pomoc pri jednotlivých úkonoch.

Kompas na stole