Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Jazyková politika úradu EUIPO

Piatimi pracovnými jazykmi úradu sú angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a taliančina. Prihlášky ochranných známok a dizajnov možno podať v 23 úradných jazykoch Európskej únie. Registre ochranných známok EÚ a zapísaných dizajnov Spoločenstva sú tiež uverejnené v 23 úradných jazykoch EÚ. Obsah webovej stránky úradu EUIPO sa uverejňuje aspoň v piatich pracovných jazykoch úradu, často aj v ostatných 18 úradných jazykoch.

V úrade EUIPO sme pevne odhodlaní zabezpečiť, aby všetci v EÚ mali prístup k informáciám o právach duševného vlastníctva v jazyku, ktorému rozumejú, aj pokiaľ tento jazyk nie je ich rodným jazykom.

 

Vždy, keď to bude možné, budeme s vami komunikovať vo vašom úradnom vnútroštátnom jazyku.  Avšak v prípade sporných jazykových otázok v súvislosti s konkrétnymi postupmi v oblasti ochranných známok a dizajnov sa uplatňujú príslušné nariadenia a usmernenia úradu.

Ďalšie informácie o tom, aké jazyky možno použiť v konaniach na úrade EUIPO sa nachádzajú v príslušných nariadeniach, najmä v článkoch 146 a 147 nariadenia o ochrannej známke EÚ, článkoch 24, 25 a 26 vykonávacieho nariadenia o ochrannej známke EÚ, článkoch 98 a 99 nariadenia o dizajnoch Spoločenstva a článkoch 29, 80, 81 a 83 vykonávacieho nariadenia o dizajnoch Spoločenstva.

 

Vyhľadať na webstránke jazyk podľa vášho výberu

Všetky naše webové stránky majú hore vľavo rozbaľovaciu ponuku, v ktorom si môžete zvoliť jazyk zobrazenia stránky.

Okrem toho, ak hľadáte judikatúru na podporu veci prejednávanej na súde, naša databáza judikatúry eSearch poskytuje strojový preklad, ktorý vám pomôže bezprostredne pochopiť všeobecný zmysel obsahu určitého rozsudku pred tým, ako investujete do úradne overených prekladov.

 

Terminológia EUIPO

Úrad EUIPO poskytuje oficiálnu terminológiu v súvislosti s duševným vlastníctvom vo všetkých jazykoch EÚ. Účelom je prispieť k právnej istote v oblasti duševného vlastníctva. Terminologické výrazy sú prístupné každému prostredníctvom medziinštitucionálnej databázy EÚ (IATE).

 

Preklady

Preklady potrebné pre fungovanie úradu zabezpečuje Prekladateľské stredisko pre orgány EÚ.

Snahou úradu EUIPO je okrem toho využívanie najmodernejšej technológie strojového prekladu s cieľom poskytnúť používateľom ďalšie informácie v ich vlastnom jazyku, dokonca i mimo rámca úradných jazykov EÚ.

 


Posledná aktualizácia stránky 05-04-2022
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie