Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Registrácia v databáze EDB

 

Nato aby ste mohli požiadať o účet v EDB, budete potrebovať platné právo duševného vlastníctva zapísané v Európskej únii (EÚ). Právo duševného vlastníctva uvedené v žiadosti o vytvorenie účtu sa používa len počas procesu registrácie na autentifikáciu žiadateľa ako majiteľa práv DV a nato, aby sa mu zaslal list na adresu sídla spoločnosti.
 
Ak už máte platnú zapísanú ochrannú známku alebo dizajn (národnú/-ý, EÚ alebo medzinárodnú/-ý) v rámci EÚ, môžete požiadať o účet prostredníctvom nášho online systému na platforme databázy na účely presadzovania EDB.
 
Ak nemáte ochrannú známku alebo dizajn, pošlite, prosím, e-mail na adresu: observatory.edb@euipo.europa.eu


Z bezpečnostných dôvodov majiteľ PDV dostane fyzický list kuriérom na adresu uvedenú v registri (môže byť uvedená referencia). Tento list bude obsahovať kód, ktorý nám treba zaslať späť e-mailom na adresu observatory.edb@euipo.europa.eu. Potom vám pošleme odkaz na používateľský účet, na ktorom si môžete nastaviť heslo. Bude nasledovať druhý list s PIN SAFE pre bezpečnú autentifikáciu. PIN SAFE budete potrebovať po prihlásení, aby ste mohli zadať informácie o výrobkoch.


Registrácia a používanie EDB sú bezplatné.
 
Úrad EUIPO cez monitorovacie stredisko EÚ v súlade s nariadením (EÚ) č. 386/2012 vytvára a vyvíja technické nástroje na prevenciu a boj proti porušovaniu práv DV a na rozlišovanie originálnych výrobkov od falšovaných.
EDB je postavená na dvoch úrovniach. Najcitlivejšie informácie sú chránené pomocou PIN SAFE. PIN SAFE budete potrebovať po prihlásení, aby ste mohli zadať informácie o výrobkoch alebo mať prístup k informáciám v žiadosti o prijatie opatrenia (AFA). V portfóliu výrobkov treba kliknúť na odomknutie operácie:
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Vždy môžete použiť rovnaký PINsafe. Nie je potrebné žiadať o nový PINsafe vždy, keď vstupujete do nástroja.
 
PINsafe je zložený zo štyroch číslic. V druhom riadku treba zadať písmená, ktoré zodpovedajú číslam vášho PINsafe v prvom riadku. Príklad:

 


Ak PINsafe bol 1386, kód, ktorý treba zadať, by bol THDB.
 
Pozícia 1 -> T
Pozícia 3 -> H
Pozícia 8 -> D
Pozícia 6 -> B
 
Upozorňujeme, že písmená treba napísať ako VEĽKÉ PÍSMENÁ.


Ak ste vstúpili do nástroja, ale nedostali ste PIN SAFE, môžete požiadať o nový PIN pod obrázkom s číslami a písmenami, keď kliknete na Požiadať o nový PIN.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.