Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

podložky pre počítačové myši
Pri prihláškach s viacerými výrazmi je podstatne vyššia pravdepodobnosť nesprávneho zatriedenia
Vyhnite sa chybám a uľahčite si podanie prihlášky tak, že si vytvoríte vlastný zoznam výrobkov a služieb pomocou našich predbežne schválených výrazov.

 

 

Podať prihlášku

Ochrannou známkou Európskej únie (OZEÚ) sa vám prostredníctvom jediného zápisu realizovaného online priznáva výlučné právo vo všetkých súčasných a budúcich členských štátoch Európskej únie. Je platná 10 rokov a jej platnosť možno obnovovať neobmedzene, na ďalších 10 rokov pri každom obnovení. Ak chcete, aby postup spracovania vašej prihlášky bol plynulý, pred jej podaním si nezabudnite prečítať náš kontrolný zoznam.

Viac informácií o našich poplatkoch.

 

Podajte prihlášku ochrannej známky Európskej únie v piatich krokoch

Možnosť zapísať ochrannú známku v režime Fast Track (zrýchlený postup)

Logo prihlášky v režime Fast Track
 
 
  • Vytvorte a podajte prihlášku za 10 minút.
  • Prevedieme vás jednotlivými krokmi celého postupu podania prihlášky.
  • Počas tohto postupu môžete svoju prihlášku kedykoľvek priebežne uložiť.
  • Zverejnite prihlášku za polovičný čas alebo rýchlejšie v porovnaní so spracovaním prihlášky bežným spôsobom. Viac informácií o režime Fast Track.

 

Rozšírený formulár

Ak potrebujete podať zložitejšie prihlášky, odporúčame vám použiť tento formulár. Viac informácií o tom, ako podať prihlášku cez rozšírený formulár v režime Fast Track.

 
Použite tento formulár vtedy, ak chcete predložiť svoj vlastný zoznam výrobkov a služieb, podať prihlášku kolektívnej ochrannej známky, resp. požiadať o premenu medzinárodnej ochrannej známky alebo predložiť viacjazyčné prvky známky v dvoch jazykoch prihlášky.

Pripomíname, že prostredníctvom nášho pomocníka na vytvorenie zoznamu výrobkov a služieb si môžete overiť, či výrazy na vašom zozname výrobkov a služieb sú v súlade s podmienkami režimu Fast Track (zrýchlený postup).
Posledná aktualizácia stránky 13-02-2019
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie