Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Viedenské triedenie (obrazové známky)

Viedenské triedenie je medzinárodný systém triedenia založený v roku 1973 Viedenskou dohodou o medzinárodnom triedení obrazových prvkov ochranných známok a spravovaný Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO).

Tvorí ho hierarchický systém, ktorý postupuje od všeobecného ku konkrétnemu a na základe tvaru rozdeľuje obrazové prvky známok do kategórií, oddielov a sekcií.

V úrade EUIPO sa používa zmenená verzia viedenského triedenia, ktorá bola prispôsobená špecifickým potrebám úradu EUIPO vytvorením nových a odstránením nepoužívaných kódov.

Toto triedenie môžete nájsť v našom vyhľadávači eSearch plus, ak v rozšírenom vyhľadávaní kliknete na vyhľadávanie podľa viedenského triedenia.

Príručka k viedenskému triedeniu
Posledná aktualizácia stránky 24-02-2018
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie