Prejsť na domovskú stránku
EUIPO
Chráňte svoje ochranné známky a dizajny v Európskej únii.

Chráňte svoje duševné vlastníctvo v Európskej únii

Menu

Kontrola overených kópií

Táto funkcia slúži na potvrdenie pravosti overených kópií, ktoré boli vytvorené online.

Vo vyhľadávacom poli uveďte identifikačný kód, ktorý sa nachádza v overenej kópii, a kliknite na tlačidlo Skontrolovať. Zobrazí sa skontrolovaná kópia.

Pozn.: V kóde sa rozlišujú veľké a malé písmená.

Táto možnosť je dostupná v týchto situáciách:

  • ak prihláška už bola zverejnená,
  • v prípade prihlasovacieho formulára ochrannej známky EÚ, ak prihláška ochrannej známky bola podaná po 1. januári 2008,
  • v prípade osvedčenia o zápise ochrannej známky EÚ, ak bolo osvedčenie o zápise vydané po 1. januári 2001,
  • v prípade overených kópií osvedčenia o zápise dizajnu Spoločenstva.
Posledná aktualizácia stránky 10-04-2018
Na zlepšenie technického fungovania nášho webového sídla a služieb pre používateľov používame súbory cookies. Používame aj systém analytics. Ďalšie informácie